logo itpoint.cz

Alcatel dodá rakouskému operátorovi tele.ring síť UMTS

Společnost Alcatel uzavřela se společností tele.ring, rakouským provozovatelem pevných a mobilních sítí, smlouvu na dodávku sítě 3G/UMTS na klíč. Instalace sítě bude zahájena již v květnu. Do konce roku 2003, tedy v rámci první fáze projektu, budou pokryta především města Vídeň, Graz a Linec, ve kterých je soustředěno téměř 25 % rakouské populace.

Společnost Alcatel uzavřela se společností tele.ring, rakouským provozovatelem pevných a mobilních sítí, smlouvu na dodávku sítě 3G/UMTS na klíč. Instalace sítě bude zahájena již v květnu. Do konce roku 2003, tedy v rámci první fáze projektu, budou pokryta především města Vídeň, Graz a Linec, ve kterých je soustředěno téměř 25 % rakouské populace.

Na základě této smlouvy zajistí společnost Alcatel implementaci kompletní sady funkcí a síťových konfigurací UMTS v rámci stávající sítě GSM/GPRS společnosti tele.ring, a to díky svým, v provozu již prověřeným, vícestandardovým základnovým stanicím Evolium. Řešení Evolium 3G/UMTS společnosti Alcatel je založeno na bezdrátových systémech UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) včetně základnových stanic UMTS (Node B), na bezdrátových síťových kontrolérech RNC (Radio Network Controllers), paketové páteřní síti a přenosových zařízeních. Vícestandardová platforma Evolium v sobě integruje veškeré technologie, počínaje GSM/GPRS a konče EDGE a UMTS. Takto vybavená síť umožňuje provozovat všechna řešení zjednodušeně řečeno "na jedné technologii", což zajišťuje možnost velmi snadného upgrade. Přístup společnosti Alcatel k zavádění UMTS v rámci existujících sítí GSM je celkově zaměřen na ochranu investic operátora, zejména však v části bezdrátového přístupu k síti (Radio Access Network).

"Již dlouhou dobu spolupracujeme se společností Alcatel při budování sítí, které splňují požadavky na rychlý růst našich uživatelů GSM/GPRS", prohlásil Hubertus Hofkirchner, generální ředitel (CEO) společnosti tele.ring. "Zvolili jsme řešení 3G/UMTS společnosti Alcatel, protože nabízí flexibilní možnosti modernizace stávající infrastruktury, což umožní společnosti tele.ring nabízet bezproblémové služby 2.5G a 3G v závislosti na potřebách zákazníka".

Řešení UMTS společnosti Alcatel, která těží z praktických technických zkušeností se systémy 3G, jsou dnes již skutečností. Společnost Alcatel dodává bezdrátovou infrastrukturu UMTS slučitelnou s 3GPP, přičemž 20 sítí UMTS je již v předkomerčním provozu.

tele.ring je jediný operátor v Rakousku poskytující plně integrované pevné i mobilní telekomunikační služby v pevné (1012) a hybridní mobilní síti (0650), která podle nezávislých výzkumů pokrývá 98% obyvatelstva. tele.ring poskytuje hlasové a datové služby pro více než půl miliónu zákazníků a zaměstnává 550 lidí.

Alcatel

Článek ze dne 9. dubna 2003 - středa