logo itpoint.cz

Aliatel v roce 2002 - 52 % nárůst tržeb

Hospodářské výsledky společnosti za rok 2002 - meziroční růst tržeb za rok 2002 vzrostl o téměř 52 procent. Tržby tak vzrostly z 1, 22 mld. korun v roce 2001 na 1, 85 mld. Kč v roce 2002. Na dosažených tržbách se podílely především rychle se rozvíjející telefonní služby a další otevření trhu konkurenci

Společnost Aliatel dosáhla meziročního růstu tržeb za rok 2002 o téměř 52 procent. Tržby tak vzrostly z 1, 22 mld. korun v roce 2001 na 1, 85 mld. Kč v roce 2002. Na dosažených tržbách se podílely především rychle se rozvíjející telefonní služby a další otevření trhu konkurenci.

Investice v roce 2002 dosáhly 897 mil. Kč, tedy necelých 68 % výše investic za období roku 2001. Sestupná tendence investičních nákladů svědčí o dosažení požadovaného pokrytí a dokončení fáze výstavby rozsáhlé telekomunikační sítě.

V roce 2002 společnost Aliatel a. s. úspěšně vstoupila s emisí svých dluhopisů na Burzu cenných papírů Praha, a. s. Aliatel stejně jako v předchozích letech hospodaří v plánované ztrátě, jejíž skutečná výše je díky dobrému hospodaření společnosti nižší, než byla plánována. Po loňském navýšení činí základní kapitál společnosti Aliatel a. s. celkem 3.272.120.000,- Kč.

Na prosincovém zasedání se akcionáři dohodli na rozsahu 2. tranše emise dluhopisů a výši úvěru pro financování rozvoje společnosti v 1. pololetí 2003 v souladu s podnikatelským plánem na r. 2003-2008 a rozpočtem na rok 2003.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 3. března 2003 - pondělí