APVTS požaduje přeřazení internetových služeb do snížené sazby DPH

Oficiální dopis s tímto požadavkem zaslala APVTS Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, konkrétně předsedovi sněmovny a předsedovi Rozpočtového výboru, který je garantem připravovaného zákona. Pokud poskytovatelé internetových služeb promítnou zvýšení sazby DPH plně do svých cen, k čemuž mají nezadatelné právo, bude to pro koncové uživatele znamenat zvýšení cen o 17 procentních bodů, respektive reálně o 16,2 %, což významně zpomalí tempo rozšíření užívání internetových služeb obyvatelstvem.

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), která sdružuje provozovatele pevných telekomunikačních sítí a poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb, požaduje, aby v připravovaném Zákoně o dani z přidané hodnoty (DPH), byly internetové služby přeřazeny ze základní sazby DPH ve výši 22 procent do snížené sazby ve výši 5 procent.

Oficiální dopis s tímto požadavkem zaslala APVTS Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, konkrétně předsedovi sněmovny a předsedovi Rozpočtového výboru, který je garantem připravovaného zákona.

V rámci již schválené Novely Zákona o dani z přidané hodnoty budou s platností od 1. ledna 2004 přeřazeny telekomunikační služby (včetně internetových služeb) ze snížené sazby DPH do sazby základní.

Asociace vnímá toto již přijaté rozhodnutí, zejména v souvislosti s internetovými službami, jako nešťastné a bránící rozšíření užívání internetu v České republice, který by měl být naopak finančně dostupný pro všechny. Proto žádá, aby v nově připravovaném Zákoně o dani z přidané hodnoty byla na internetové služby uplatněna výjimka, na jejímž základě budou internetové služby přeřazeny zpět do snížené pětiprocentní sazby DPH.

"Pokud poskytovatelé internetových služeb promítnou zvýšení sazby DPH plně do svých cen, k čemuž mají nezadatelné právo, bude to pro koncové uživatele znamenat zvýšení cen o 17 procentních bodů, respektive reálně o 16,2 %," říká předseda APVTS Svatoslav Novák a dodává : "Tento cenový nárůst významně zpomalí tempo rozšíření užívání internetových služeb obyvatelstvem."

APVTS považuje za nezbytné, aby byly v České republice trvale vytvářeny podmínky pro co největší penetraci internetových služeb mezi nejširší vrstvy obyvatelstva. Dostupný internet je významným předpokladem, aby si Česká republika i nadále udržela přední pozici ve využívání internetu mezi kandidátskými zeměmi EU a zároveň dostála svým závazkům vůči Evropské unii.

APVTS

Článek ze dne 11. prosince 2003 - čtvrtek

Všechna firemní zařízení Android pod kontrolou
Aktuální články

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...