logo itpoint.cz

APVTS tvrdí, že současné ceny zbytečně předražují volání mezi pevnými a mobilními sítěmi

Problém výše cen za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi není nový, první úspěšná jednání proběhla již v roce 2001. Ta zároveň dokazují, že snížení cen za propojení sítí má na koncové ceny za volání přímý vliv. V důsledku optimalizace nákladů se pak musí firmy i jednotlivci rozhodovat, zda pro ně bude v danou chvíli výhodnější použít mobilní telefon či pevnou linku ...

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) se snaží prosadit snížení cen za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi. Současné ceny totiž zbytečně předražují volání mezi pevnými a mobilními sítěmi, což dokazují také zahraniční studie z okolních evropských zemí.

Cílem APVTS je odstranit bariéry v telefonování. V důsledku optimalizace nákladů se totiž musí nyní firmy i jednotlivci rozhodovat, zda pro ně bude v danou chvíli výhodnější použít mobilní telefon či pevnou linku. Příklady z minulosti přitom dokazují, že snížení cen za propojení sítí má globální dopad na ceny za volání.

"Problém výše cen za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi není nový, první úspěšná jednání proběhla již v roce 2001. Ta zároveň dokazují, že snížení cen za propojení sítí má na koncové ceny za volání přímý vliv," uvedl Svatoslav Novák, předseda APVTS.

V průběhu roku 2001 platil účastník pevné sítě při volání do mobilní v průměru 10 korun za minutu. "Šlo o neúměrně vysoké ceny, proto ČTÚ vydalo rozhodnutí, v němž snížil maximální cenu za propojení do mobilní sítě na 3,66 Kč/min. Tato cena je uplatňována dodnes a cena za volání z pevné do mobilní sítě se pohybuje v průměru mezi 4 až 5 Kč/min," řekl Svatoslav Novák. "Z uvedených údajů vyplývá, že snížení propojovacích cen z pevných do mobilních sítí o necelých 50 % vedlo v konečném důsledku ke zlevnění volání pro koncové uživatele o více než 50 %," doplnil Novák.

Podobné iniciativy, jakou nyní vyvíjí APVTS, se dají očekávat také v ostatních evropských zemích. "Evropská komise i telekomunikační regulátoři prakticky ve všech evropských státech již před více než rokem zahájili šetření, podle nějž jsou ceny za propojení do mobilních sítí nepřiměřeně vysoké," uvedl Svatoslav Novák a doplnil: "Výsledkem byla jednoznačná opatření, která mají vést v krátkodobém i dlouhodobém horizontu ke snížení cen za propojení do mobilních sítí".

Nutnost snížení cen za propojení do mobilních sítí je oprávněná také z hlediska nového evropského regulačního rámce. Podle britského regulátora Oftel mobilní operátoři vytváří svým působením oddělený trh terminace, který je monopolním. "Tlak na snížení cen propojení do mobilních sítí přichází také ze Spojených států, které prostřednictvím Federal Competition Comission (FCC) oficiálně vyjádřily obavu z diskriminace zákazníků při volání z pevných sítí do evropských mobilních sítí," poznamenal Novák.

APVTS

Článek ze dne 11. června 2003 - středa