logo itpoint.cz

APVTS vítá rozhodnutí Oftelu o snížení cen za terminaci do mobilních sítí

Asociace provozovatelů pevných telekomunikačních sítí vítá rozhodnutí britského nejvyššího soudu o zamítnutí žalob mobilních operátorů Orange, T-Mobile a Vodafone proti regulátorovi Oftel, který již dříve rozhodl o povinnosti snížit ceny za ukončení volání v mobilních sítích. Toto rozhodnutí je považováno v celé Evropě za precedentní a lze očekávat, že telekomunikační regulátoři v dalších zemích budou tento trend následovat.

Asociace provozovatelů pevných telekomunikačních sítí (APVTS) vítá rozhodnutí britského nejvyššího soudu o zamítnutí žalob mobilních operátorů Orange, T-Mobile a Vodafone proti regulátorovi Oftel, který již dříve rozhodl o povinnosti snížit ceny za ukončení volání v mobilních sítích. Toto rozhodnutí je považováno v celé Evropě za precedentní a lze očekávat, že telekomunikační regulátoři v dalších zemích budou tento trend následovat.

APVTS zahájila v České republice stejnou iniciativu za snížení propojovacích cen za volání z pevných do mobilních sítí již 29. května 2003, kdy vyzvala mobilní operátory k jednání o cenách za propojení. "Zorganizovali jsme také otevřenou diskusi na půdě Senátu, které se zúčastnily všechny zainteresované strany, včetně zástupců českého regulátora ČTÚ," uvedl Svatoslav Novák, předseda APVTS. "Veškerá dosavadní jednání operátorů pevných sítí s mobilními operátory však k dohodě nevedla, a proto se někteří z nich obrátili se žádostí o rozhodnutí na ČTÚ," dodal Novák.

APVTS zároveň sdílí jistou kritiku vyjádřenou Evropskou asociací konkurenčních telekomunikací (ECTA) ohledně doby, po kterou se mají ceny za volání do mobilních sítí ve Velké Británii snižovat. Pokles propojovacích poplatků by měl ve Velké Británii proběhnout ve 4 krocích s tím, že ročně dojde ke snížení o 15%. Podle ECTA tak budou zákazníci využívající pevné sítě nadále diskriminováni ještě několik let. "Záměrem APVTS proto bude v podmínkách České republiky usilovat o rychlejší nápravu diskriminačních podmínek mezi pevnými a mobilními telekomunikačními sítěmi tak, aby mohli uživatelé pevných sítí volat na mobilní telefony levněji co nejdříve," poznamenal Svatoslav Novák.

Regulátor Oftel zároveň zkoumá, zda mobilní operátoři působící na britském trhu neporušují pravidla hospodářské soutěže. Nabízejí totiž produkty, které umožňují volání na mobilní telefony za nižší ceny, než jsou ceny velkoobchodní, tedy ty, které musí platit provozovatelé pevných sítí mobilním operátorům za terminaci volání do jejich sítí. Podle ECTA by měli národní regulátoři takové diskriminaci zabránit.

"Příkladem takových produktů jsou například tzv. GSM brány, připojení firemních pevných pobočkových ústředen k mobilním sítím apod., kde ceny za volání do mobilní sítě jsou na mnohem nižší úrovni, než je velkoobchodní cena, kterou platí provozovatel pevné sítě pro zajištění stejných služeb. APVTS na tento jev, který se objevuje i v České republice, také upozornila již dříve a očekává rychlé zamezení této diskriminace i na českém telekomunikačním trhu," doplnil Svatoslav Novák.

APVTS

Článek ze dne 3. července 2003 - čtvrtek