logo itpoint.cz

Asociace provozovatelů mobilních sítí založena

Slavnostním přípitkem v prostorách žižkovské věže oficiálně zahájila dne 27. března 2003 svou činnost Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) v České republice. Předmětem činnosti Asociace bude zejména definování a prosazování společných podmínek pro další optimální rozvoj mobilních sítí GSM a vytváření předpokladů pro poskytování nových služeb ve všech veřejných mobilních telekomunikačních sítích v České republice.

Slavnostním přípitkem v prostorách žižkovské věže oficiálně zahájila dne 27. března 2003 svou činnost Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) v České republice.

Ustavující schůze zakládajících členů asociace tj. společností Český Mobil a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o. a RadioMobil a.s. se konala již 6. 3. 2003. Ve tříčlenném představenstvu budou jednotlivé operátory zastupovat Václav Mach (Český Mobil), Jaroslav Kubišta (Eurotel) a Martin Klocperk (RadioMobil). V současné době probíhá registrace tohoto sdružení právnických osob.

Předmětem činnosti Asociace bude zejména definování a prosazování společných podmínek pro další optimální rozvoj mobilních sítí GSM a vytváření předpokladů pro poskytování nových služeb ve všech veřejných mobilních telekomunikačních sítích v České republice.

Mezi základní cíle asociace patří podpora a ochrana rovného a otevřeného tržního prostředí elektronických komunikací založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Založení APMS má přitom ryze praktické důvody. Přesto, že v České republice již existuje celá řada profesních sdružení a asociací, právě APMS je jedinou asociací, která se bude snažit prosazovat společné standardy používané v mobilních sítích. Bude při tom úzce spolupracovat s dalšími subjekty, které o spolupráci v této oblasti projeví zájem.

Asociace již zahájila praktickou činnost. V současné době se např. legislativní skupina zabývá připomínkováním stávající platné legislativy, a také se hodlá zapojit do připravy nového a velmi důležitého zákona o elektronických komunikacích. V rámci pracovních skupin se diskutují technické a provozní standardy zaměřené na stávající služby, stejně jako technické podmínky propojení nových služeb na bázi MMS či problematika mobilních plateb.

Více informací o činnosti APMS získáte v blízké době také na webové adrese www.apms.cz.

APMS

Článek ze dne 4. dubna 2003 - pátek