logo itpoint.cz

ATEUS - profesionální spojovatelka v krabici

Od dubna letošního roku je kompletní balík software OMEGA Business Kerio VoiceMail a automatické spojovatelky v základním vybavení každé ústředny ATEUS-OMEGA Business. Uživateli je k dispozici 30-ti denní zkušební verze, kterou může později registrovat přes internet a získat tak potřebný počet licencí. Kerio VoiceMail je možné doplnit také k ústřednám ATEUS-OMEGA, které jsou již instalovány.

Přežití každé firmy je závislé na komunikaci se zákazníky. O získání významné zakázky rozhodují často zdánlivé maličkosti, například to, jak rychle obchodník zvedl telefon, či zda asistentka byla na obědě, když se pokoušel dovolat zákazník. Bez výjimky to platí i pro malé a střední firmy, které nemohou investovat vysoké částky do školení personálu či služeb profesionálních telefonních operátorů.

Právě jim nabízí alternativu řešení ATEUS-OMEGA Business, dodávané společností 2N TELEKOMUNIKACE a. s.. Moduly kontaktního centra, počítačové telefonie CTI a CRM pro informační systémy, které s ústřednou spolupracují, tvoří součást komunikačního CRM řešení, které zvyšuje efektivitu práce se zákazníky ve chvíli, kdy je uskutečněn telefonní hovor. Slabým místem zůstává obsluha nevyzvednutých hovorů, které pro obchodníka často představují ztracenou obchodní příležitost.

Nové služby, které 2N integrovala do ústředen ATEUS-OMEGA, aktivně předcházejí vzniku nevyzvednutých hovorů. Firma má k dispozici VoiceMail s hlasovými schránkami pro všechny účastníky, automatickou spojovatelku, případně systém inteligentní hlasové odezvy (Intelligent Voice Response - IVR) pro vytváření nabídkových a obslužných systémů. Uvedené služby doplňuje automatický převod textu do mluvené řeči (Text-To-Speech TTS).

Od dubna letošního roku je kompletní balík software OMEGA Business Kerio VoiceMail a automatické spojovatelky v základním vybavení každé ústředny ATEUS-OMEGA Business. Uživateli je k dispozici 30-ti denní zkušební verze, kterou může později registrovat přes internet a získat tak potřebný počet licencí. Kerio VoiceMail je možné doplnit také k ústřednám ATEUS-OMEGA, které jsou již instalovány. V obou případech je k softwarovému balíku dodáván také hlasový modul do ústředny a propojovací kabely, takže zákazník potřebuje pro zprovoznění pouze PC s hlasovou kartou.

VoiceMail - hlasová schránka pro každého
První službou, využitelnou spolu s ústřednou ATEUS-OMEGA je hlasová pošta - VoiceMail. Pro každou pobočku v rámci ústředny vytváří samostatnou hlasovou schránku, na kterou jsou hovory přesměrovány při nepřítomnosti obsluhy. Pro volajícího i uživatele je schránka stejně přívětivá, jako podobné služby, které poskytují telekomunikační operátoři. Volajícího uvítá úvodní zpráva, ve schránce může zanechat svůj vzkaz. Tím se pro obchodníka snižuje riziko, že se zákazník obrátí na konkurenci v době, kdy obchodník nebyl přítomen.

Automatická spojovatelka
Součástí VoiceMailu, kterou uživatel ústředny získává, je automatická spojovatelka. Pokud je tato služba aktivována, ozve se každému volajícímu automatické uvítání. Až potud je služba podobná uvítání, realizovanému hlasovým modulem, kterým je ústředna ATEUS-OMEGA vybavena. Úvodní hláška je ale následována krátkým menu, jehož obsah je konfigurován na přání klienta při instalaci. Pro rozsáhlejší informace o firmě, jejích produktech, či interaktivních službách může být v další podřazené struktuře spuštěn systém inteligentní hlasové odezvy IVR.

Spojení s Mail Serverem
Software VoiceMailu umožňuje přijaté hlasové zprávy předávat libovolnému e-mailovému serveru a odesílat je tak ve formě wav souborů či anoncovat došlé zprávy formou SMS. Vyšší uživatelský komfort zajišťuje návaznost na nativní mailový server, kterým je KERIO Mail Server. Díky plné komunikaci systémů může uživatel prostřednictvím e-mailu zprávy nejen přijímat, ale také třídit, archivovat a mazat synchronně s obsahem hlasové schránky. Jakýkoli zásah z telefonu se tedy projeví v e-mailové schránce, zpráva vymazaná z e-mailu již nebude překážet ani v hlasové schránce.

Automatická hlasová odezva IVR
Systém hlasové odezvy představuje prostředí pro budování rozsáhlých informačních a interaktivních obchodních systémů. I malá firma tak může svým klientům poskytnout řadu informací o produktech, možnost objednat si produkt či službu v libovolnou denní či noční dobu a to zcela bezobslužně. Víceúrovňová struktura menu, která definuje také akce a jednotlivé kroky spojené se stisknutím tlačítka je definována v konfiguračním souboru. Jednotlivé hlasové sekvence mohou být uloženy ve vaw souborech nebo generovány automatem Text-To-Speech.

Převod textu do mluvené řeči Text-To-Speech TTS
TTS je pro VoiceMail i hlasovou odezvu IVR velmi cenným nástrojem. Umožňuje variabilně a operativně měnit obsah menu i informací v systému bez nutnosti změn hlasových souborů. Hlášení, namluvená živým mluvčím jsou totiž poměrně nákladná a vyžadují studiové zpracování. Při změnách je pak zpravidla nutné znovu generovat celý obsah, například z důvodu změn osoby mluvčího. Převod textu do mluvené řeči umožňuje nejen generování obsahu menu a informací v IVR, ale také další funkční propojení telefonních služeb a e-mailového serveru. Lze si tak například vyzvedávat e-maily z telefonu, posílat hlasové zprávy z e-mailu a podobně.

Porovnávací tabulka

  VoiceMail VoiceMail

MailServer

VoiceMail

MailServer IVR

Hlasové schránky ano ano ano
Uvítací pozdrav ano ano ano
Automatická spojovatelka (1 úroveň) ano ano ano
Přepojení volajícího na mobil ano ano ano
Dálkové vyzvedávání zpráv ano ano ano
Automatické generování systémových hlášek s TTS s TTS s TTS
Hlasové zprávy do e-mailu ano ano ano
Synchronizace e-mailu a hlasové schránky   ano ano
Poslech e-mailů   s TTS s TTS
Interaktivní informační a obchodní hlasová nabídka (IVR)     ano
SMS notifikace nových zpráv ano ano ano

 www.2n.cz

Článek ze dne 7. března 2003 - pátek