logo itpoint.cz

Bílá kniha o elektronickém obchodu byla schválena vládou

Na základě příslušného vládního usnesení zpracuje Ministerstvo informatiky do konce tohoto roku návrhy změn zákonů (mimo jiné obchodního zákoníku, občanského zákoníku, zákona o regulaci reklamy, zákonů upravujících regulovaná povolání a zákona o elektronickém podpisu) s cílem odstranit identifikované legislativní bariéry rozvoje elektronického obchodování v České republice.

Na pondělní schůzi vláda schválila Bílou knihu o elektronickém obchodu. Na základě příslušného vládního usnesení zpracuje Ministerstvo informatiky do konce tohoto roku návrhy změn zákonů (mimo jiné obchodního zákoníku, občanského zákoníku, zákona o regulaci reklamy, zákonů upravujících regulovaná povolání a zákona o elektronickém podpisu) s cílem odstranit identifikované legislativní bariéry rozvoje elektronického obchodování v České republice.

Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu v České republice a způsoby jeho podpory.

Obměnou tak projde například zákon o elektronickém podpisu, části obchodního zákoníku a zákon o platebním styku. Od řady novel si ministerstvo informatiky slibuje nejen zvýšenou využitelnost internetu v komunikaci se státní správou, ale například také zprůhlednění a zjednodušení zadávání veřejných zakázek.

"Jednou z novinek implementovaných do zákona o platebním styku bude zavedení elektronického tržiště, zadávání a průběh výběrových řízení prostřednictvím internetu umožní transparentnější fungování celého procesu," řekl na tiskové konferenci Mlynář. Hlavní ideou celé Bílé knihy je podle ministra ochrana spotřebitele, proto také proběhlo veřejné připomínkové řízení. "Některé návrhy, které občané v diskusi na našich webových stránkách podali, jsme do naší koncepce také zapracovali," dodal Mlynář.

http://www.micr.cz/upload_file/20030519170902_Bila_kniha_F.pdf

Článek ze dne 20. května 2003 - úterý