logo itpoint.cz

Britský regulátor Oftel odpovídá na otázky ohledně zkušeností se zaváděním paušálu na dial-up

Na telekomunikační trh Velké Británie dohlíží regulační úřad Oftel (podobná funkce jako má náš ČTÚ) a protože britové mají alternativu připjení k Internetu v podobě FRIACa, tedy paušálního připojení přes Dial-up (s možností odpojování), zeptali se Zástupci uživatelů internetu (ZUI) na několik zásadních otázek ...

Na telekomunikační trh Velké Británie dohlíží regulační úřad Oftel (podobná funkce jako má náš ČTÚ) a protože britové mají alternativu připjení k Internetu v podobě FRIACa, tedy paušálního připojení přes Dial-up (s možností odpojování), zeptali se Zástupci uživatelů internetu (ZUI) na několik zásadních otázek.

Tom Atkinson z Oftelu píše ZUI k situaci s Friacem.

Ptal jsem se řady lidí v Oftelu na to, co vás zajímá, a zde jsou jejich odpovědi.

Nejprve byste měli vědět, že v UK je FRIACO nařízeno pouze BT, coby dominanntímu operátorovi v oblasti internetového dial-upu. BT je propojen s řadou terminujících operátorů (TNO), kteří spokytují služby subjektům ISP, jako je AOL, FreeServer atd. někteří ISP jsou současně operátory, jako např. Tiscali. Terminující operátoři nakupují FRIACO kapacitu od BT v násobcích 2 Mbps. Co pak dále s touto kapacitou dělají je jejich věc.

 1. Musí ISP odpojovat uživatele ?
  Neexistuje takovýto požadavek, ale někteří terminující operátoři nebo ISP to mohou dělat, pokud chtějí poskytovat své služby co nejvíce uživatelům. Někteří ISP se ptají svých uživatelů, kteří jsou již delší dobu připojeni, zda chtějí nadále zůstat připojení, zatímco jiní ISP je jednoduše odpojí po různých časových intervalech. nezáleží přitom na tom, zda jsou uživatelé aktivní nebo nikoli, protože po celou dobu kdy jsou připojeni, spotřebovávají přenosovou kapacitu.

 2. Je nějak jinak omezena doba, po kterou mohou uživatelé být připojeni ?
  Viz odpoveď v bodu 1. existuje řada různých nabídek které nabízí buď neomezené měsíční připojení, nebo omezený objem připojení, podle toho kolik chtějí uživatelé platit (po jejich překročení / vyčerpání platí minutově).

 3. Byly u vás nějaké specifické problémy s implementací Friaca ?
  Implementace obecně byla velmi přímočará, protože jde jen o model účtování, nevyžadující žádná zvláštní technická řešení. BT se zpočátku obával důsledků velkého počtu dlouhých neměřených hovorů, a tak to OFTEL musel řešit na dvě etapy. Zpočátku měl BT povinnost nabízet FRIACO pouze na místních ústřednách, a teprve následně a jen za určitých podmínek na tranzitních ústřednách. Podrobněji to najdete popsáno na http://www.oftel.gov.u k/publications/internet/fria0201.htm. Nástup broadbandu v UK však vytvořil lákavější náhradu za úzkopásmový paušální dial-up, a očekávané zvýšení zátěže telefonní sítě nebylo takové, jakého se BT obávalo.

 4. Souvisela nějak univerzální služba se zaváděním Friaca? Byla překážkou ?
  Friaco je dostupné jako normální dial.-up ze všech ústředen v UK. Některí terminující operátoři či ISP se nemusí propojovat na menších a vzdálenějších ústřednách, a mohou používat měřenou službu Freefone (800) jako proxy, a skrze ni nabízet paušál. Někteří ISP sice nejsou ochotni poskytovat koncové služby na bázi FRIACO jinde než v hustě obydlených centrech, ale je řada těch, kteří tak činí celoplošně (AOL, FreeServe, BT Openworld).

 5. Jak byly řešeny problémy spojené s FRIACO ?
  Kromě problémů z bodu 3 se další problémy týjkaly ceny, kterou si BT bude účtovat. Zde zasáhl Oftel, který nejprve určil nákladově orientované ceny a později, na základě provozních zkušeností, je aktualizoval.

Internet pro všecchny
http://www.oftel.gov.uk

Článek ze dne 28. dubna 2003 - pondělí