logo itpoint.cz

Brzy skončí možnost vyměnit staré telefonní karty

Jen do konce června si múžete vyměnit staré neprovolané telefonní karty, jejichž platnost původně měla skončit 31.12. 2002. Vracet je možné i rozbalené staré telefonní karty v počtu do tří kusů na osobu. Vracet nelze telefonní karty se 150 impulzy, jejichž platnost již byla ukončena dříve. Vracení karet probíhá na prodejnách Telepoint, kterých je 36 ve dvaceti sedmi větších městech ČR.

Jen do konce června si múžete vyměnit staré neprovolané telefonní karty, jejichž platnost původně měla skončit 31.12. 2002. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky se podařilo po dlouhých jednáních s Českým Telecomem dosáhnout možnosti jejich výměny právě do konce tohoto měsíce.

Přestože se Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) v jednáních podařilo dosáhnout možnosti výměny do 30. června 2003, lze spotřebitelům doporučit, aby vrácení starých karet neodkládali a předešli tak možným problémům, plynoucím například z nadměrného přetížení kontaktních míst v závěrečných červnových dnech.

Vracet je možné rozbalené staré telefonní karty v počtu do tří kusů na osobu. "Setká-li se uživatel zabalené karty na pracovišti Českého Telecomu s odmítnutím výměny zabalené karty, tak ji jednoduše může rozbalit. Výměna zabalených karet totiž skončila již v březnu," povzdechla si nad byrokratickým přístupem některých pracovníků tisková mluvčí SOS Ivana Picková. Spotřebitel má možnost získat za mírně zvýhodněných podmínek s doplatkem novou kartu Trick nebo si nechat vrátit peníze. "Právě možnost vracení peněz je pro řadu spotřebitelů velmi významná. Telecom na ni však příliš aktivně neupozorňuje a informace o ní schází i na jím vydaném letáku popisujícím možnosti spotřebitelů," dodala Picková.

Vracet nelze telefonní karty se 150 impulzy, jejichž platnost již byla ukončena dříve. Je rovněž třeba spotřebitele upozornit, že obecně neexistuje možnost vrácení tzv. "dárkových karet" (karet Promotion). V některých individuálních případech (např. pokud dostali tyto karty uživatelé výměnou za karty se 150 jednotkami), bude možné o výměně jednat přímo s příslušným oddělením Českého Telecomu.

Zaznamenají-li spotřebitelé problémy při výměně starých telefonních karet oproti výše uvedeným podmínkám, mohou se obrátit na SOS prostřednictvím e-mailové adresy karty@spotrebitele.cz či pomocí poradenské linky SOS po telefonu 900 969 091 (jednotný tarif 6 Kč/min.). Aktivisté SOS porovnají postup Českého Telecomu v případě spotřebitele s dojednanými podmínkami a případně vyzvou Český Telecom k nápravě.

Vracení karet probíhá na prodejnách Telepoint, kterých je 36 ve dvaceti sedmi větších městech ČR. Informace o nejbližším Telepointu podává zájemcům bezplatná linka Českého Telecomu 800-123456.

Přestože dojednané podmínky se nemusí zdát všem spotřebitelům ideální, SOS je považuje v danou chvíli za maximum toho, co bylo možno vyjednat. SOS v této kauze hájilo především zájmy běžných uživatelů telefonních karet a většině z nich sjednané podmínky postačují.

Spotřebitelé

Článek ze dne 6. června 2003 - pátek