logo itpoint.cz

Cap Gemini EY zahajuje poskytování poradenství v oblasti Total Cost of Ownership pro aplikaci SAP

Nová nabídka pomůže klientům maximalizovat návratnost investic do informačních technologií prostřednictvím snížení celkových nákladů na vlastnictví a poskytnutím platformy pro další inovace informačních technologií v podniku. Zásadních úspor dosáhnou klienti díky programu různých opatření zaměřených na vytváření další přidané hodnoty z těchto investic.

Společnost Cap Gemini E&Y (CGE&Y) oznámila zahájení nové poradenské služby v oblasti "Total Coast of Ownership" (TCO, Celkové náklady vlastnictví informačních technologii) pro aplikace SAP®. Nová nabídka pomůže klientům maximalizovat návratnost investic do informačních technologií prostřednictvím snížení celkových nákladů na vlastnictví a poskytnutím platformy pro další inovace informačních technologií v podniku. Zásadních úspor dosáhnou klienti díky programu různých opatření zaměřených na vytváření další přidané hodnoty z těchto investic. Řešení se vztahuje na komplexní portfolio produktů, včetně aplikací jako je SAP Value Upgrade, SAP Run, či RightshoreTM. Nová služba těží také z integrace se systémem SAP NetWeaverTM, otevřené integrační a aplikační platformy, jejíž uplatnění pomáhá snižovat náklady na vlastnictví napříč širokým spektrem informačních technologií.

Jedním z nejdůležitějších problémů, kterým musí pracovníci zodpovědní za informační technologie v současné době čelit, je nalezení způsobu, jak z již realizovaných investic do softwarových aplikací vytěžit ještě větší hodnotu. Při řešení tohoto úkolu se zaměřují především na omezení nákladů a zvýšení operační flexibility systémů prostřednictvím zajištění jejich konzistentnosti s oddělenými systémy, které společnost využívá. Přitom je nutné vystihnout vliv celkových nákladů na vlastnictví na jejich budoucí investice do informačních technologií.

"Tato nová služba pomůže našim klientům stanovit optimální strategii pro úspory nákladů a správný směr k dalšímu růstu prostřednictvím zvýšení efektivity v oblasti informačních technologií podniku", řekl Patrik Horný, generální ředitel Cap Gemini E&Y pro Českou republiku. "Klienti mohou nyní identifikovat cesty k pozitivním změnám v oblasti nákladů na provoz IT systémů, mohou posílit integraci mezi aplikacemi SAP a dalšími systémy svého podniku a optimalizovat obchodní procesy podporované aplikací SAP NetWeaver."

"Společnost CGE&Y uvádí na trh skutečně odlišnou nabídku, vycházející z hluboké znalosti aplikací SAP a širokých zkušeností. Jejím cílem je vytvářet optimální, na míru šitá řešení a co nejvyšší přidanou hodnotu za jakýchkoli provozních podmínek," prohlásil Miguel de Fontenay, globální ředitel CGE&Y pro strategické partnerství se společností SAP. "SAP NetWeaver spolu s vývojem systémové architektury založené na službách nám dávají jedinečnou příležitost napomoci klientům při určování nejlepší doby a způsobu vývoje systémů s flexibilnější architekturou, která podpoří další inovace a sníží celkové náklady vlastnictví," řekl dále Fontenay.

"Ve světě, kde má provozování podnikatelské činnosti za důsledek potřebu integrovat systémy, jsou společnosti SAP a CGE&Y společně odhodlány dodávat řešení, která zajistí integraci aplikací za co nejnižší celkové náklady vlastnictví," uvedl Stephan Rossius, první viceprezident společnosti SAP AG, odpovědný za celosvětové řízení vztahů s partnery. "Díky úzké spolupráci se společností CGE&Y a využití platformy SAP NetWeaver budeme schopni vybudovat technologické prostředí, umožňující našim společným zákazníkům neustálou inovaci během zavádění nových obchodních procesů, které probíhají napříč jejich IT prostředím," dodal Stephan Rossius.

Společnost Cap Gemini E&Y vznikla fúzí konzultantské části společnosti Ernst & Young, a společností Cap Gemini a Gemini Consulting. V České republice se zabývá především poskytováním služeb v oblasti strategického podnikového poradenství, řízení informačních systémů, integrací a transformací systémů informačních technologií a vystupuje pod jménem Cap Gemini Czech Republic s.r.o. Ve světě je skupina Cap Gemini Ernst & Young jedním z největších světových poskytovatelů služeb v oblasti podnikového poradenství, informačních technologií a outsourcingu. Svým zákazníkům pomáhá implementovat růstové strategie a zavádět nové technologie. Celosvětově zaměstnává přibližně 53 tisíc lidí a v roce 2002 překročily její tržby 7 miliard euro.

Cap Gemini E&Y

Článek ze dne 24. listopadu 2003 - pondělí