logo itpoint.cz

CeBIT představuje pro 2N důležitou obchodní příležitost

Letošní, v pořadí již čtvrtá účast pražské firmy 2N TELEKOMUNIKACE, a. s., bude opět ve znamení výrazných inovací. Jedním z hlavních exponátů 2N bude nový komunikační server NETSTAR, vyvinutý i na základě ohlasů z předchozích ročníků CeBITu. Novinky obsahuje také řada GSM bran, které pro 2N představují již několik let hlavní exportní artikl.

Za několik dní otevře brány jeden z největších světových veletrhů v oboru IT a telekomunikací, CeBIT v Hannoveru, stěžejní evropská akce s celosvětovou účastí v oboru informačních a komunikačních technologií. Letošní, v pořadí již čtvrtá účast pražské firmy 2N TELEKOMUNIKACE, a. s., bude opět ve znamení výrazných inovací. Jedním z hlavních exponátů 2N bude nový komunikační server NETSTAR, vyvinutý i na základě ohlasů z předchozích ročníků CeBITu. Novinky obsahuje také řada GSM bran, které pro 2N představují již několik let hlavní exportní artikl.

Cebitu se 2N zúčastňuje již po čtvrté. Za rok 2002 společnost dosáhla obratu 318 milionů Kč, z toho exportovala takřka 50 %. Rozhodnutí aktivně hledat zákazníky v EU a ostatních zemích přineslo meziroční dynamiku nárůstu obratu 40 %. Tím se také výrazně zvýšila produktivita práce na jednoho pracovníka, která činí 2,9 milionu Kč. Celkový počet zaměstnanců 2N je již několik let stabilní, polovina ze 110 pracovníků je zaměstnána v obchodních útvarech, zbytek ve vlastním vývoji a výrobě. Protože většina produkce pochází z vlastního vývoje a výroby, můžeme říci, že produktivita této továrny je přes 5 mil. Kč na jednoho pracovníka.

Na tiskové konferenci společnosti 2N TELEKOMUNIKACE, věnované letošní účasti na CeBITu, představili zakladatelé a vůdčí osobnosti firmy Miroslav Hofman, Roman Pihan a Hanuš Brychta své favority mezi připravenými exponáty. Připomněli také, že účast na CeBITu i celý exportní program se značně liší oproti běžnému působení na tuzemském trhu. Zatímco pro české zákazníky má 2N komplexní komunikační řešení, tedy ústředny, komunikační zařízení ve spojení se službami projekce, předprodejní i poprodejní péče, odběratelé ze zahraničí tuto systémovou integraci zajišťují ve svých regionech a s využitím produktů a služeb dalších výrobců a operátorů. Velice často se proto na 2N obracejí s potřebou integrace dalších služeb či protokolů do výrobků ATEUS. Potřeba vyhovět těmto požadavkům stála také na počátku otevřeného aplikačního rozhraní ústředen XAPI, díky kterému jsou ústředny ATEUS integrální součástí služeb software a CRM řešení. Tím ATEUS nejen šetří telekomunikační poplatky, ale přináší uživateli i podporu v podnikání, protože mu dává výraznou konkurenční výhodu, produktivnější komunikaci se zákazníky.

"Koncept otevřené platformy zařízení řady ATEUS se stal také základní myšlenkou nového komunikačního serveru NETSTAR", prohlásil ředitel 2N TELEKOMUNIKACE, a. s., Miroslav Hofman. "Řada firem, které dodávají software a se kterými se setkáváme na CeBITu, hledají taková řešení, jež jim umožní doplňovat novou užitnou hodnotu ke svým produktům. V tuto chvíli jsme první výrobce telefonních ústředen pro segment malých a středních firem, který jim dává do ruky nástroje pro plné sdílení telefonních služeb, podporu komunikace s klientem všemi kanály z jednoho nástroje a monitoring provozu ústředny".

2N TELEKOMUNIKACE považuje NETSTAR za perspektivní nejen proto, že jeho součástí je nová plně digitální telefonní ústředna nové generace, ale také proto, že je zde integrována celá řada nativních aplikací, které spolu kooperují. Firmy, které NETSTAR použijí jako platformu pro prodej svých produktů a nápadů, tak mohou přímo počítat se službami modulární ústředny ovládané Call Managerem s IP konektivitou, rozhraními PSTN, GSM, ISDN, DECT, analogovými linkami, systémovými telefony a IP telefony. Z hlediska datových služeb je NETSTAR vybaven routerem, firewallem a WEB serverem. Stěžejními aplikacemi 2N v NETSTARu jsou služby podporující především obchodní úspěch uživatele, tedy Kontaktní centrum, Call centrum, CRM a Web To Call. Patří sem také příjem a odesílání SMS, faxů z prostředí e-mailu a další služby.

Ředitelé 2N Miroslav Hofman a Roman Pihan dodávají: "Vlastnosti NETSTARu dávají široký prostor aplikacím spolupracujících firem. Právě ty se pokusíme na CeBITu oslovit naší nabídkou tak, aby z naší ´polévky v prášku´ dokázali uvařit chutné jídlo, které nabídnou svým zákazníkům. Očekáváme, že některé z těchto aplikací budou tak blízké a srozumitelné, že je na podzimním INVEXu představíme i českým zákazníkům".

Stranou zájmu návštěvníků na letošním CeBITu nezůstanou ani další produkty 2N

ATEUS-STARGATE
Řada bran řeší potřebu větších firem, například alternativních telekomunikačních operátorů, jak je to v případě GSM brány ATEUS-STARGATE. Tato brána s rozhraním ISDN PRI a třiceti GSM kanály je určena pro nasazení v sítích operátorů s předpokládaným transferem až 500 000 minut hovorů měsíčně. Tomu odpovídá i důraz na bezúdržbový provoz, technologii dálkového managementu a monitoringu či komunikaci se světově využívanými protokoly, např. SS7.

ATEUS GSM a GPRS brána (900/1800/1900MHz)
Nejrozsáhlejší portfolio GSM bran na trhu s rozhraními ISDN BRI - GSM, FXO - GSM, FXS - GSM. Další z řady GSM bran ATEUS, shodné s typy běžně dostupnými v České republice, jsou určeny i pro koncové uživatele. GSM brány ve světě řeší v porovnání s tuzemským trhem více individuálních požadavků zákazníků na služby s přidanou hodnotou. Příkladem může být služba CallBack. Tu využijí firmy, kde se zaměstnanci pohybují v terénu a často telefonují do firmy, dále organizace, kde volají zaměstnanci ze zahraničí, například dopravní a spediční firmy. Výhoda této služby spočívá především v tom, že při volání zaměstnanců do firmy umožňuje soustředit placené hovory na jednu mobilní linku s nejvýhodnějším tarifem. Při mezinárodním spojení využívá výhodnější ceny příchozího roamingu v kombinaci s výhodným tarifem na GSM bráně. Funkce není závislá na zvoleném tarifu u mobilního účastníka (pracuje stejně pro tarifní i předplacené programy).

WebToCall
WebToCall představuje službu, která dokáže jednoduše kliknutím na ikonku CALL ME propojit návštěvníka webových stránek s obchodníkem s účelem informovat o nabídce zboží zobrazené na webové stránce. Hovor je navíc evidován, takže management může sledovat, jak jsou takové hovory vyřizovány a posuzovat výtěžnost a úspěšnost obchodníků.

ATEUS- COMFORT Dveřní komunikátor
Dveřní komunikátor je možné připojit k jakékoli PBX. Současně je dveřní komunikátor propojen s existujícím uživatelským telefonem.

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě expozice společnosti 2N TELEKOMUNIKACE, a. s., na mezinárodním veletrhu CeBIT, který se koná od 12. - 19. března 2003 v německém Hannoveru. Expozici 2N najdete v hale 13, stánek E09.

 www.2n.cz

Článek ze dne 28. února 2003 - pátek