logo itpoint.cz

Cenové rozhodnutí č. 01 PROP 2003

Český telekomunikační úřad vydal dne 25.2.2003 Cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2003, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu přenositelnost čísla a maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu přenositelnost čísla, uveřejněné v částce 3/2003 Telekomunikačního věstníku.

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 7 písm. b) a § 78 odst. 2 a odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí č. 01/PROP/2003, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu přenositelnost čísla a maximální ceny za propojení veřejných telekomunikačních sítí pro službu přenositelnost čísla.

ČTÚ

Článek ze dne 26. února 2003 - středa