logo itpoint.cz

Cenové rozhodnutí ČTÚ

Stanovuje ekonomicky neoprávněné náklady pro účely tvorby regulovaných cen

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bod 7 písm. b) a k provedení § 77 až 79 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a odst. 5 § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, vydává cenové rozhodnutí č. 01/2003, kterým se stanoví ekonomicky neoprávněné náklady pro účely tvorby regulovaných cen za veřejné telekomunikační služby, cen za propojení a pro účely povinnosti vést oddělenou evidenci nákladů, tržeb a výnosů, včetně vloženého kapitálu, pro tvorbu cen.

Cenove rozhodnutí č. 01/2003 79,54 kB

Příloha k cenovému rozhodnutí č. 01/2003 94,22kB

Článek ze dne 4. února 2003 - úterý