logo itpoint.cz

Ceny za propojení v ČR jsou výrazně vyšší než v EU

Společnost Contactel vyjadřuje svoji nespokojenost se stávajícím stavem cenových podmínek služby výběru operátora formou pevného nastavení číselné předvolby. Rozhodnutí regulátora č. 09/PROP/2002 z 20.12. 2002 je v rozporu se stávající evropskou praxí.

Společnost Contactel vyjadřuje svoji nespokojenost se stávajícím stavem cenových podmínek služby výběru operátora formou pevného nastavení číselné předvolby. Rozhodnutí regulátora č. 09/PROP/2002 z 20.12. 2002 je v rozporu se stávající evropskou praxí.

Regulátor svým rozhodnutím uvalil na alternativní operátory povinnost platit Českému Telecomu desátek ve výši 6 haléřů za každou minutu volání uskutečněného prostřednictvím pevného výběru provozovatele. Tento příplatek údajně pokrývá náklady na výměnu softwaru v ústřednách Českého Telecomu. Contactel je však přesvědčen, že Český Telecom je ze zákona povinen zpřístupnit výběr operátora bez nároku na jeho zpoplatnění. Tento názor potvrzuje i praxe v zemích EU, kde podobný příplatek je uplatňován pouze Portugalsku (0.03 Kč), ve Velké Británii (0.01 Kč) a v Holandsku (0.07 Kč). Oproti zemím EU je přitom již samotná výše propojovacích poplatků v České republice téměř dvojnásobná (viz přiložené grafy). Pro zákazníky to znamená i vyšší ceny za volání, neboť propojovací poplatky i příplatek se promítají do koncových cen pro zákazníky.

"Věříme, že regulátor tuto disproporci odstraní při stanovení nových propojovacích poplatků a sníží je na úroveň odpovídající běžné praxi v zemích EU. Měl by tak učinit souběžně se schválením nových cen Českého Telecomu," řekl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu.

Zcela nevyřešena zůstává i otázka měsíčního paušálu účtovaného Českým Telecomem všem zákazníkům, tedy i těm, kteří budou používat výhradně služeb alternativních operátorů. Contactel nevidí důvod, proč by měsíční paušál neměl být účtován přímo alternativními provozovateli jako součást předvolby operátora.

Jsme přesvědčeni, že konkurence v oblasti měsíčního paušálu by zabránila jeho zvyšování, jehož svědky jsme byli v roce 2002. Zároveň by se tím odstranila jedna z překážek pro přechod zákazníků od jednoho operátora k druhému. Contactel již vyzval Český Telecom, aby zahrnul měsíční paušál do jednání o výběru operátora.

 www.contactel.cz

Článek ze dne 7. ledna 2003 - úterý