logo itpoint.cz

České Radiokominikace neuznávají žádost o svolání valné hromady

Žádost o svolání mimořádné valné hromady Českých radiokomunikací je podle tiskové mluvčí společnosti neplatná. Po důkladné právní analýze bylo zjištěno, že český právní zástupce společnosti Netla Management podal žádost na základě plné moci, jejíž doba platnosti podle všeho uplynula. Podle zástupce Netla Management Radka Bláhy jsou však všechny plné moci v pořádku a jde jen o zbytečné obstrukce.

Žádost o svolání mimořádné valné hromady, kterou akciová společnost České Radiokominikace obdržela od právního zástupce jednoho z minoritních akcionářů společnosti - kyperské firmy Netla Management Limited – v podobě, v jaké byla doručena ČRa, a. s., nesplňuje formálně právní požadavky.

ČRa, a. s. již oznámila obdržení žádosti a potvrdila, že začala v souladu se zákonem připravovat mimořádnou valnou hromadu. Po důkladné právní analýze právníky společnosti však bylo zjištěno, že český právní zástupce společnosti Netla Management Limited podal žádost o svolání mimořádné valné hromady na základě plné moci, jejíž doba platnosti podle všeho uplynula. "Věříme, že Netla rychle odstraní tento nedostatek. Už jsme kontaktovali právního zástupce společnosti a na nedostatek je upozornili," řekla k tomu mluvčí společnosti.

Pokud představenstvo obdrží platnou žádost o svolání mimořádné valné hromady od společnosti Netla Management Limited, bude mimořádná valná hromada svolána v zákonné lhůtě. Datum, místo konání a pořad jednání budou včas zveřejněny spolu s případnými komentáři.

I přes výše uvedené skutečnosti se akciová společnost České Radiokominikace rozhodla, že z důvodu zachování informovanosti akcionářů je vhodné uvést plné znění pořadu jednání uvedeného v žádosti společnosti Netla Management Limited. Zmíněný pořad jednání je uveden v příloze.

České Radiokominikace

Článek ze dne 27. června 2003 - pátek