logo itpoint.cz

Český Telecom bude kompenzovat opožděné informování o ceně za SMS zprávy z veřejných telefonních automatů

V dubnu tohoto roku informoval Český Telecom o změně cen služby zasílání SMS zpráv a e-mailů z veřejných telefonních automatů. Společnost si uvědomuje, že někteří zákazníci mohli být o změně ceny SMS zpráv a e-mailů z telefonních automatů informováni nedostatečně a jako kompenzaci provede v krátké době následující opatření ...

V dubnu tohoto roku informoval Český Telecom o změně cen služby zasílání SMS zpráv a e-mailů z veřejných telefonních automatů. Kromě standardních ceníků společnost příslušné informace umístila na svých internetových stránkách, je možné se je dozvědět na bezplatné lince Telefonického centra služeb 800 123 456 a ve značkových prodejnách TELEPOINT a TELEPOINT PARTNER. Zveřejněny byly rovněž v Telekomunikačním věstníku.

Informace o cenách jsou také běžně vyznačeny přímo v telefonních automatech. Kvůli úspoře nákladů probíhalo doposud přeznačování novými cenami textových zpráv postupně. Technici Českého Telecomu umísťovali informační panely současně s průběžnou údržbou veřejných telefonních automatů. V části budek proto zákazníci dosud nové ceny nenaleznou.

Český Telecom si uvědomuje, že někteří zákazníci mohli být o změně ceny SMS zpráv a e-mailů z telefonních automatů informováni nedostatečně.

Společnost se zákazníkům za toto opomenutí omlouvá a jako kompenzaci provede v krátké době následující opatření :

Na přeznačování veřejných telefonních automatů správnými infopanely Český Telecom intenzivně pracuje, nadpoloviční část je již v tuto chvíli v pořádku. Tyto práce budou dokončeny nejpozději do 31.srpna 2003.

Český Telecom

Článek ze dne 5. srpna 2003 - úterý