logo itpoint.cz

Český Telecom buduje intranet veřejné správy

Cílem projektu Intranet veřejné správy je vytvoření a provozování jednotné, spolehlivé a bezpečné komunikační infrastruktury veřejné správy a zajištění potřebných funkcí, jako jsou bezpečná a ekonomicky výhodná komunikace (datová i hlasová) pro všechna pracoviště veřejné správy, přístup k centrálním informačním zdrojům státu či efektivní rozvoj informačních systémů veřejné správy a možnost jejich vzájemného propojení a bezpečné výměny dat.

Český Telecom zpřístupnila nové www stránky Intranetu veřejné správy /  www.telecom.cz/ivs. Stránky jsou určené především uživatelům z oblasti veřejné správy.

Cílem projektu Intranet veřejné správy je vytvoření a provozování jednotné, spolehlivé a bezpečné komunikační infrastruktury veřejné správy a zajištění potřebných funkcí, jako jsou bezpečná a ekonomicky výhodná komunikace (datová i hlasová) pro všechna pracoviště veřejné správy, přístup k centrálním informačním zdrojům státu či efektivní rozvoj informačních systémů veřejné správy a možnost jejich vzájemného propojení a bezpečné výměny dat.

"Intranet veřejné správy je součástí naší sady služeb, zaměřené na poskytování klíčových komunikačních řešení státní správě a samosprávě," říká RNDr. Jana Berglová, pověřená viceprezidentka divize BSG (Business Solution Group) Českého Telecomu. "Projekt bude znamenat značný přínos pro efektivní fungování veřejné správy již v době jeho realizace a připojeným subjektům přinese služby veřejné privátní sítě, spolehlivého připojení k internetu, možnost bezpečné elektronické komunikace a řadu dalších výhod."

V rámci Intranetu veřejné správy budou do jednotné sítě postupně připojena všechna kontaktní místa veřejné správy, která jsou nezbytná pro zpřístupnění jejich služeb občanovi. Po dokončení pak Intranet veřejné správy umožní bezpečnou výměnu dat mezi orgány veřejné správy a zrychlí a zefektivní výkon veřejné moci.

Intranet veřejné správy poskytne připojeným subjektům veřejné správy služby veřejné privátní sítě na území celé ČR. Veřejná správa bude mít k dispozici spolehlivý přístup na internet s vysokým stupněm bezpečnosti, včetně antivirových ochran a přístupu do zabezpečené elektronické pošty veřejné správy. Obce budou moci dále využít možnost objednat si další služby za speciální ceny pro veřejnou správu jako celek, tedy ekonomicky velmi výhodné. Ve druhé etapě budování Intranetu veřejné správy pak získají bezpečný a jednoduchý přístup k informačním zdrojům státu.

Podle Rámcové smlouvy, kterou v roce 2001 podepsal stát se společností Český Telecom, která byla pověřena vybudováním projektu (text smlouvy viz www.micr.cz; www.telecom.cz/ivs), mají všechny subjekty veřejné správy nárok na stejné služby, a to za stejných podmínek. Některé z těchto služeb, respektive ty, které jsou v působnosti výkonu státní správy, jsou pak hrazeny centrálně prostřednictvím Ministerstva informatiky ČR. Pokud se tedy obce připojí k Rámcové smlouvě a uzavřou vlastní tzv. Prováděcí smlouvy, získají možnost využívat datové služby, které jsou potřebné pro výkon přenesené působnosti státní správy (bez nároků na vlastní rozpočet), případně nakupovat další služby, o něž budou mít zájem – v přesně definované garantované kvalitě, v rozsahu svých potřeb a za ceny vytvořené speciálně pro veřejnou správu. Celý proces bude koordinován Ministerstvem informatiky ČR, což minimalizuje jakákoli obchodní, kvalitativní či bezpečnostní rizika.

Český Telecom

Článek ze dne 22. dubna 2003 - úterý