logo itpoint.cz

Český Telecom představil svůj transformační program

Transformační program bude zahájen v prosinci letošního roku a potrvá 18 měsíců a ukončen by měl být v polovině roku 2005. Vizí společnosti je být stabilně preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Záměrem je zlepšit efektivitu a kvalitu fungování firmy a dále zvyšovat hodnotu, kterou společnost má pro své akcionáře.

Transformační program Českého Telecomu minulý pátek představilo vedení společnosti. Zahájen bude v prosinci letošního roku a potrvá 18 měsíců. Ukončen by měl být v polovině roku 2005.

"Vizí Českého Telecomu je být stabilně preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře. Aktivně se chceme podílet na rozvoji společnosti, které jsme součástí," uvedl Gabriel Berdár, generální ředitel Českého Telecomu a dodal : "naše firma má na čem stavět. Rychlost a důslednost, s jakou transformační program provedeme, považujeme za klíč k dalším úspěchům na trhu."

Transformace bude realizována prostřednictvím klíčových programů, projektů a iniciativ, které napříč firmou změní jednotlivé oblasti fungování Českého Telecomu. Záměrem je zlepšit efektivitu a kvalitu fungování firmy a dále zvyšovat hodnotu, kterou společnost má pro své akcionáře.

Vlastnímu programu transformace předcházelo několik restrukturalizačních kroků, mezi které patří příchod nového týmu manažerů, zavedení ploché organizační struktury, restrukturalizace portfolia dceřiných společností, zavádění nových produktů a služeb, snižování cen již poskytovaných služeb a zavedení jednotné metodiky hodnocení v oblasti lidských zdrojů. K nejpodstatnějším změnám se řadí snížení počtu pracovníků (celkem v roce 2003 o 20 %) a výrazná úspora provozních nákladů.

V budoucnu plánuje Český Telecom zůstat vedoucí firmou trhu elektronických komunikací v České republice, vyhledávaným zaměstnavatelem špičkových odborníků a co nejhodnotnějším aktivem svých akcionářů.

Český Telecom

Článek ze dne 18. listopadu 2003 - úterý