logo itpoint.cz

Český Telecom varuje před zneužitím připojení k internetu

Český Telecom zaznamenal již 920 případů, kdy bylo zákazníkům pravděpodobně bez jejich vědomí přesměrováno internetové připojení na linky se zvláštním tarifem poskytované některým z alternativních operátorů. I přes řadu preventivních kroků, které proti těmto nestandardním telekomunikačním aktivitám od ledna letošního roku podnikl Český Telecom, se tak zatím nedaří tento problém řešit.

Již 920 případů, kdy bylo zákazníkům pravděpodobně bez jejich vědomí přesměrováno internetové připojení na linky se zvláštním tarifem poskytované některým z alternativních operátorů, zaznamenal ČESKÝ TELECOM.

ČESKÝ TELECOM nemá přímý vliv na využívání linek se zvýšeným tarifováním, které jiní operátoři provozují ve svých sítích. I přes řadu preventivních kroků, které proti těmto nestandardním telekomunikačním aktivitám od ledna letošního roku podnikl ČESKÝ TELECOM, se tak zatím nedaří tento problém řešit.

ČESKÝ TELECOM proto vyzval alternativní operátory na doplnění propojovacích smluv tak, aby bylo možné omezit nevyžádaná spojení již v rámci vzájemného propojení sítí, požádal o řešení situace ČTU a vybídl poskytovatele internetového připojení k informování jejich zákazníků.

U tzv. barevných linek, které poskytuje ČESKÝ TELECOM, účinně funguje několik preventivních opatření. Partneři ČESKÉHO TELECOMU (provozovatelé linek se zvláštním tarifem) jsou smluvně zavázáni ke zřetelnému informování zákazníka, veškerá propagace musí obsahovat cenu za službu a cenová informace musí být čitelná, nápadná a prezentována způsobem, který nevyžaduje podrobné zkoumání. Maximální délka volání na tyto linky je omezena na 10 minut. Pokud se ČESKÝ TELECOM vlastní kontrolní činností nebo na základě upozornění zákazníka dozví o nedodržení některé ze smluvních podmínek, je schopen prakticky ihned službu pozastavit.

Internet využívá celou řadu technologií, které zvyšují komfort uživatelů. Některé subjekty je však zneužívají k vlastnímu obohacení. Jednou z nebezpečných forem zneužití důvěry uživatelů internetu jsou tzv. dialery, které zruší stávající připojení do internetu a nahradí je jiným. Běžně používaný platební nástroj se v případě absence řádného a transparentního informování uživatele může změnit na podvod.

Podrobný popis celé problematiky naleznete na : http://www.telecom.cz/dokumenty/tiskove_zpravy/21032003_1_TK_Volaninalinkysezvlastnimtarifemi.ppt

Český Telecom

Článek ze dne 24. března 2003 - pondělí