logo itpoint.cz

Český Telecom vyměňuje neprovolané telefonní karty a vrací i peníze

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky s potěšením přivítalo změnu stanoviska Českého Telecomu vůči vlastníkům starých telefonních karet. Od 3. února bude Český Telecom nejen vyměňovat roztelefonované staré telefonní karty, ale i vracet peníze za zbývající jednotky - do 30. června 2003.

Od 3. února bude Český Telecom nejen vyměňovat roztelefonované staré telefonní karty, ale i vracet peníze za zbývající jednotky - do 30. června 2003.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) s potěšením přivítalo změnu stanoviska Českého Telecomu vůči vlastníkům starých telefonních karet. Po 3. únoru 2003 budou mít tito spotřebitelé možnost volby. Původně ohlášená možnost za zvýhodněných podmínek doplatit na novou kartu Trick je nyní podle vyjádření tiskového mluvčího Českého Telecomu Vladana Crhy doplněna také možností nechat si vrátit peníze, byť tato nabídka nebyla v původní tiskové zprávě Českého Telecomu obsažena.

Pro výměnu karet Český Telecom původně stanovil lhůtu do 31.3. 2003. Přestože se SOS v následných jednáních podařilo dosáhnout jejího prodloužení do 30. června 2003, lze spotřebitelům doporučit, aby vrácení starých karet neodkládali a předešli tak možným problémům, plynoucím například z nadměrného přetížení kontaktních míst v závěrečném období stanovené lhůty.

Je rovněž třeba spotřebitele upozornit, že obecně nebude existovat možnost vrácení tzv. "dárkových karet" (karet Promotion). V některých individuálních případech (např. pokud dostali tyto karty uživatelé výměnou za karty se 150 jednotkami), bude možné o výměně jednat přímo s příslušným oddělením Českého Telecomu.

V platnosti zůstává i omezení počtu vracených karet limitem tři kusy na osobu. S individuálními případy, ve kterých bude toto obecné ustanovení nevyhovující, je možné se opět obracet na příslušné oddělení Českého Telecomu.

Vracení karet bude probíhat na prodejnách Telepoint, kterých je 36 ve dvaceti sedmi větších městech ČR. Informace o nejbližším Telepointu podává zájemcům bezplatná linka Českého Telecomu 800 123 456.

Přestože dojednané podmínky se nemusí zdát všem spotřebitelům ideální, SOS je považuje v danou chvíli za maximum toho, co bylo možno vyjednat. SOS v této kauze hájilo především zájmy běžných uživatelů telefonních karet a většině z nich sjednané podmínky postačují. "Jako důkaz přijatelnosti dosaženého výsledku vnímáme i rozhodnutí některých spotřebitelů, jež se vzdali svého nároku vůči Českému Telecomu a neprovolané karty předali Sdružení obrany spotřebitelů ČR jako výraz uznání za jeho snahu hájit práva a oprávněné zájmy spotřebitelů. Touto cestou jim za projevy důvěry děkujeme," sdělil v této souvislosti místopředseda Republikového výboru SOS Karel Pavlík.

 www.spotrebitele.cz

Článek ze dne 31. ledna 2003 - pátek