logo itpoint.cz

Český Telecom získal úvěr ve výši 850 milionů EUR

Úvěr, který byl původně upsán společně všemi vedoucími aranžéry, využije Český Telecom k financování akvizice zbývajícího 49 % podílu ve společnosti Eurotel Praha. Úvěrová smlouva byla podepsána v pátek 21.listopadu 2003.

Český Telecom s potěšením oznamuje, že úspěšně uzavřel smlouvu o syndikovaného úvěru v celkovém objemu 850 mil. EUR s bankami Bank Austria Creditanstalt AG (člen HVB Group), Citigroup, J.P. Morgan plc, KBC/ČSOB a SANPAOLO IMI S.p.A. Úvěrová smlouva byla podepsána v pátek 21.listopadu 2003.

Proces syndikace byl zahájen 20. října s cílem oslovit především „relationship“ banky Českého Telecomu. Transakce byla na trhu příznivě přijata, bylo dosaženo přeupsání ve výši téměr 200 mil. EUR. V procesu syndikace se k pěti vedoucím aranžérům připojilo dalších deset bank. Nicméně společnost se rozhodla celkový objem Úvěru nenavýšit.

Úvěr, který byl původně upsán společně všemi vedoucími aranžéry, využije Český Telecom k financování akvizice zbývajícího 49 % podílu ve společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., vedoucího GSM operátora v ČR, a pro obecné firemní potřeby.

Úvěr se skládá ze tří částí: 300 mil. EUR 364-denní revolvingové úvěrové linky s opcí na případné prodloužení (Tranže A), 300 mil. EUR pětiletého amortizovaného úvěru (Tranže B) a 250 mil. EUR pětileté revolvingové úvěrové linky (Tranže C). Část Tranže C bude k dispozici v českých korunách. Struktura a podmínky úvěru poskytují maximální flexibilitu v případě privatizace.

Český Telecom

Článek ze dne 24. listopadu 2003 - pondělí