logo itpoint.cz

Cesnet a jeho partneři dosáhli významného postupného cíle projektu Liberouter

Sdružení Cesnet zprovoznilo všechny hardwarové bloky potřebné pro přijetí a vyslání paketů IPv6 kartou rozhraní COMBO-4MTX osazenou čtyřmi metalickými porty gigabitového Ethernetu. Sdružení tím dosáhlo významného postupného cíle při řešení projektu Liberouter, který by měl vyvrcholit vývojem gigabitového směrovače IPv6 a IPv4 na bázi standardního PC s hardwarovou akcelerací směrování a filtrování paketů.

Sdružení Cesnet zprovoznilo všechny hardwarové bloky potřebné pro přijetí a vyslání paketů IPv6 kartou rozhraní COMBO-4MTX osazenou čtyřmi metalickými porty gigabitového Ethernetu. Sdružení tím dosáhlo významného postupného cíle při řešení projektu Liberouter, který by měl vyvrcholit vývojem gigabitového směrovače IPv6 a IPv4 na bázi standardního PC s hardwarovou akcelerací směrování a filtrování paketů. Cílová propustnost aktuálního návrhu směrovače je 10 Gbit/s.

Karta COMBO-4MTX je mimo jiné schopna vzájemně si předávat pakety s hlavní kartou COMBO6 a přes sběrnici PCI i s hostitelským počítačem. Tím řešitelský tým prokázal principiální funkčnost všech částí hardwarového návrhu a potvrdil předpoklady nutné k úspěšné realizaci celého projektu. Kromě karty rozhraní COMBO-4MTX je již vyrobena karta COMBO-4SFP se čtyřmi optickými porty gigabitového Ethernetu. Ve vývoji je také karta COMBO-2XFP se dvěma optickými porty desetigigabitového Ethernetu.

Hardwarový akcelerátor může v současnosti fungovat jako opakovač, anebo jako čtyřportový síťový adaptér. Firmwarové moduly potřebné pro cílové řešení, tj. hardwarové směrování a filtraci paketů IPv6 (extraktor hlaviček paketů, vyhledávací procesor, replikátor, fronty a výstupní editor paketů), jsou již prakticky vyvinuty - probíhají intenzivní práce na jejich integraci a ladění.

Sdružení Cesnet spolupracuje na projektu Liberouter s pěti českými vysokými školami - MU a VUT v Brně, ČVUT a VŠE v Praze a ZČU v Plzni. Vývojový tým má v současné době kolem padesáti členů, asi polovina z nich jsou studenti. Projekt Liberouter je podporován projektem 5. rámcového programu EU 6NET (IST-2001-32603). Karta COMBO6 byla mj. vybrána jako základ monitorovacího systému pro vysokorychlostní sítě, který vyvíjí projekt SCAMPI (taktéž v 5. Rámcovém programu EU). Tým byl proto na žádost SCAMPI rozšířen a jeho část se nyní přímo podílí na vývoji dalšího hardwaru (zejména zdroje přesných časových značek) a firmwaru pro monitorovací systém.

Sdružení Cesnet bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je financováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. Sdružení je řešitelem výzkumného záměru Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace. V současné době provozuje gigabitovou síť Cesnet2. Právě díky této pozici a dalším aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení Cesnet zástupcem České republiky v projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí.

Další informace o projektu Liberouter je možno získat na http://www.liberouter.org

Cesnet

Článek ze dne 24. října 2003 - pátek