logo itpoint.cz

Cisco Systems se stává strategickým partnerem Slovenských telekomunikácií

Slovenské telekomunikácie podepsaly Memorandum o spolupráci se spoločností Cisco Systems. Obě spoločnosti tak budou spolupracovat především v oblasti rozvoje produktů a řešení na bázi IP ...

Slovenské telekomunikácie, a.s., podpísali Memorandum o spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems. Obe spoločnosti budú spolupracovať predovšetkým v oblasti rozvoja produktov a riešení na báze IP.

Spoločnosť Cisco Systems je popredným poskytovateľom IP technológie a know-how vo svete i na Slovensku, pričom disponuje znalosťami o možnostiach využitia IP technológie na uspokojovanie potrieb slovenského telekomunikačného trhu. Slovenské telekomunikácie, a.s., sú lídrom na slovenskom telekomunikačnom trhu, ktorý si uvedomuje význam IP technológie pre ďalší rozvoj trhu, ako aj pre ďalšie skvalitňovanie služieb pre svojich zákazníkov. Spolupráca oboch spoločností preto prinesie priaznivú synergiu, ktorá sa odrazí v spokojnosti klientov.

"Spolupráca so spoločnosťou Cisco Systems umožní Slovenským telekomunikáciám, a.s., poskytovať inovatívne riešenia s vyššou pridanou hodnotu pre zákazníka," uviedol na margo spolupráce Ing. Miroslav Majoroš, prezident Slovenských telekomunikácií, a.s.

Spolupráca spoločností Slovenské telekomunikácie, a.s., a Cisco Systems bude zameraná predovšetkým na nasledujúce oblasti :

"Som presvedčený, že spolupráca dvoch silných spoločností prispeje ku vzniku nových a kvalitných služieb pre veľké, ale i menšie podniky na Slovensku," dodal Miloslav Rut, generálny riaditeľ Cisco Systems pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

Slovenské telekomunikácie, a.s., sú lídrom v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Poskytujú národné i medzinárodné telefónne služby, široké portfólio dátových služieb, zabezpečujú distribúciu a šírenie rozhlasového a televízneho signálu a ponúkajú veľký rozsah služieb s pridanou hodnotou.

Akcionármi Slovenských telekomunikácií, a.s., sú Deutsche Telekom AG (51 %), Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34 %) a Fond národného majetku Slovenskej republiky (15 %).

Slovenské telekomunikace

Článek ze dne 6. května 2003 - úterý