logo itpoint.cz

Co lze vyčíst z čísla linky se zvýšeným tarifem

Pro řadu telefonních účastníků zůstávají linky se zvýšeným tarifem něčím přímo mýtickým. Přitom samotné číslo linky se zvýšeným tarifem poskytuje řadu užitečných informací, které lze celkem lehko rozkrýt ...

Pro řadu telefonních účastníků zůstávají linky se zvýšeným tarifem něčím přímo mýtickým. Přitom samotné číslo linky se zvýšeným tarifem poskytuje řadu užitečných informací, které lze celkem lehko rozkrýt.

Obsah služby

První trojice čísel (dřívější předvolba) udává obsahovou náplň služby. Je možné se setkat se čtyřmi různými druhy :

Tato struktura je závazná a je stanovena v číslovacím plánu vydaném Českým telekomunikačním úřadem. V případě zjištění, že jsou na určitém čísle poskytovány služby, které by se zde vyskytovat neměly, tak má každý spotřebitel možnost informovat Státní inspekci telekomunikací, která pracuje při Českém telekomunikačním úřadu.

Cena volání

Další dvojčíslí udává cenu v Kč za minutu volání. Ta je zjistitelná na první pohled, pouze u částek do 10 Kč je úvodní nula nahrazena devítkou, což může vzbudit klamné zdání o výši tarifu. Nejvyšší možný tarif je 60 Kč/min.

Komu je číslo přiděleno

Následné dvojčíslí pak vyjadřuje, komu bylo číslo přiděleno. Nejčastěji se spotřebitel může setkat s těmito čísly :

Kdo poskytuje službu

Poslední dvojčíslí pak vyjadřuje rozlišení mezi čísly přidělenými jednomu subjektu. Velice často jsou tato čísla dále nabízena třetím osobám k poskytování služeb. Tyto koncové společnosti jsou však zatím většinou pro obyčejného uživatele podle čísla nezjistitelné, protože subjekty, jimž bylo přiděleno číslo, jejich jména tají.

P ř í k l a d

Zkusme si aplikaci teorie do praxe a vezměme si číslo 900 96 90 91. Co v tomto čísle vidíte ?

Z čísla lze vyčíst, že se jedná o linku poskytující poradenské služby s tarifem 6 Kč/min. (pozor, v označení tarifu číslem 96 nahrazuje devítka nulu, takže tarif je opravdu jen 6 Kč/min.) a toto číslo bylo přiděleno Českým telekomunikačním úřadem Českému Telecomu.

V tomto případě je však poskytovatel služby známý – je to Sdružení obrany spotřebitelů České republiky a nabízí na této lince s označením "SOS po telefonu" spotřebitelské poradenství; každý pracovní den od 9 do 16 hodin lze na tomto čísle konzultovat spotřebitelský problém s poradcem SOS.

SOS

Článek ze dne 1. dubna 2003 - úterý