logo itpoint.cz

Contactel usiluje o snížení dopadu vyšší DPH na zdražení telekomunikačních služeb

Cílem Contactelu je zmírnit dopady na koncové zákazníky, a proto bude usilovat o vytvoření širší iniciativy na půdě APVTS a České asociace kompetitivních komunikací, a rovněž zahájí dialog s regulátorem a antimonopolním úřadem.

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, si uvědomuje, že případné zvýšení daně z přidané hodnoty z 5% na 22% může vést k podstatnému zdražení telekomunikačních služeb.

"Rozhodnutí vlády a parlamentu o zvýšení DPH bude znamenat vyšší ceny telekomunikačních služeb zejména pro domácnosti. Je zjevné, že provozovatelé telekomunikačních služeb nebudou schopni absorbovat dopad této změny, a obáváme se, že velkou část jeho důsledku ponese zákazník," říká Michal Čupa, generální ředitel Contactelu.

Problém vyšší sazby DPH byl indikován již dříve, ale vláda zároveň předpokládala, že jej odstraní rozvinutá konkurence. Plnému rozvoji konkurence však i nadále brání řada dosud neodstraněných překážek.

V oblasti hlasových služeb požadujeme odstranění volných kreditů v tarifech Českého Telecomu, které bezdůvodně zdražují měsíční paušál. Nelogické rovněž je, aby Český Telecom účtoval měsíční paušál včetně volného kreditu a konkurenční provozovatel hovorné. Jediný účet by mohl snížit cenu měsíčního paušálu o 8 % až 10 % a navíc by zákazník nebyl nepřiměřeně a nelogicky zatěžován placením dvou účtů.

Zvýšení sazby DPH by se kromě hlasových služeb samozřejmě dotklo i připojení k internetu. Toto zvýšení by mohlo být kompenzováno zavedením pevného měsíčního paušálu za vytáčený přístup k internetu. Úsilí Contactelu v této oblasti však dlouhodobě naráží na silný odpor Českého Telecomu, který zatím nepředložil přijatelný návrh paušálního modelu připojení. K tomuto kroku jej přitom zavazuje rozhodnutí Řídícího výboru internetového fóra, jehož je sám členem.

Vzhledem k neexistenci pevného měsíčního paušálu a široké nabídky cenových modelů pro různé skupiny zákazníků zaostává Česká republika v rozšíření internetu mezi domácími uživateli za zeměmi EU. Zatímco v EU využívá internet průměrně 45% domácností, v České republice je to pouhých 17%.

Cílem Contactelu je zmírnit dopady na koncové zákazníky, a proto bude usilovat o vytvoření širší iniciativy na půdě APVTS a České asociace kompetitivních komunikací, a rovněž zahájí dialog s regulátorem a antimonopolním úřadem.

Contactel

Článek ze dne 20. června 2003 - pátek