logo itpoint.cz

Contactel vítá rozhodnutí ČTÚ o nových originačních cenách za vytáčený přístup k internetu

ČTÚ tímto krokem realizoval rozhodnutí Řídícího výboru Fóra pro internet. Contactel na problém vysokých cen opakovaně poukazoval již od své tiskové konference konané 14. května 2003. Zavedení odlišné originační ceny pro přístup k internetu zejména otevírá prostor pro skutečnou soutěž o zákazníka využívajícího vytáčené připojení. Poskytovatelé internetu získají volnost nabízet vlastní cenová schémata a balíčky internetových služeb, které budou lépe reflektovat různé potřeby různých skupin zákazníků.

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, vítá krok Českého telekomunikačního úřadu, na jehož základě se zavádí speciální originační cena pro vytáčené připojení k internetu. ČTÚ tímto krokem realizoval rozhodnutí Řídícího výboru Fóra pro internet (ze 6.2. 2003). Contactel na problém vysokých cen opakovaně poukazoval již od své tiskové konference konané 14. května 2003.

ČTÚ vydal 31. července 2003 dodatek k cenovému rozhodnutí 09/PROP/2002. Tento dodatek stanovuje speciální originační cenu pro vytáčený přístup k internetu prostřednictvím volby operátora a předvolby operátora (CS/CPS). Nová cena pro internetové volání je nižší než cena platná pro hlasové služby. Zavedení odlišné originační ceny pro přístup k internetu zejména otevírá prostor pro skutečnou soutěž o zákazníka využívajícího vytáčené připojení. Poskytovatelé internetu získají volnost nabízet vlastní cenová schémata a balíčky internetových služeb, které budou lépe reflektovat různé potřeby různých skupin zákazníků. Stávající, tzv. terminanční model totiž znamenal, že všichni zákazníci používající vytáčený přístup k internetu byli omezeni cenou a časovými zónami diktovanými tarifem Internet 2002 určeným Českým Telecomem.

"Ve vydání tohoto dodatku vidíme další krok směrem k plné liberalizaci trhu, který činí služby výběr a předvýběr operátora ještě atraktivnějšími a narovnává přístup k internetu", komentoval rozhodnutí regulátora Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Nicméně je potřeba dále pracovat na odstranění některých přetrvávajících bariér, které omezují soutěž o zákazníka. Jedná se například o monopol Českého Telecomu v oblasti měsíčního paušálu, nekalosoutěžní "volné" kredity a vysoké ceny za propojení hlasových služeb."

Contactel


31.07.2003 - Cenová rozhodnutí
Dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 09/PROP/2002

Český telekomunikační úřad, jako příslušný orgán státní správy podle § 78 odst. 2 a 5 a v souladu s § 95 bod 7 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2b odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává dodatek č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 09/PROP/2002, kterým se doplňuje cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu č. 09/PROP/2002 ze dne 20. prosince 2002.

Plné znění naleznete v PDF dokumentu na http://www.ctu.cz/doc.php?iDoc=472

Článek ze dne 5. srpna 2003 - úterý