logo itpoint.cz

Contactel žádá snížení propojovacích poplatků

Contactel dnes vyzval Český telekomunikační úřad, aby provedl okamžitou revizi výše propojovacích poplatků. Český telekomunikační úřad totiž 3. února 2003 vydal cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se mimo jiné stanoví ekonomicky neoprávněné náklady pro tvorbu cen za propojení. Contactel je přesvědčen, že uplatnění tohoto rozhodnutí mělo vést k okamžitému snížení výše propojovacích poplatků.

Contactel dnes vyzval Český telekomunikační úřad, aby provedl okamžitou revizi výše propojovacích poplatků. Český telekomunikační úřad totiž 3. února 2003 vydal cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se mimo jiné stanoví ekonomicky neoprávněné náklady pro tvorbu cen za propojení. Contactel je přesvědčen, že uplatnění tohoto rozhodnutí mělo vést k okamžitému snížení výše propojovacích poplatků.

Cenové rozhodnutí 1/2003 rozšířilo okruh nákladů, které dominantní operátor nesmí zahrnout do tvorby cen (např. náklady na poradenství, finanční náklady apod.). Contactel opakovaně žádal Český Telecom, aby zohlednil toto rozhodnutí v cenách za propojení. Telecom to však odmítá, přitom ale nepředložil žádné odůvodnění směřující k obhajobě stávající výše poplatků.

"Ceny za propojení jsou v porovnání se státy Evropské unie nepřiměřeně vysoké, což pro zákazníky znamená i vyšší cenu volání, neboť propojovací poplatky se přirozeně promítají do koncových cen pro zákazníky," řekl Michal Čupa, generální ředitel společnosti Contactel. "Věříme, že regulátor učiní takové rozhodnutí, aby nové propojovací poplatky odpovídaly běžné praxi v zemích EU."

Contactel

Článek ze dne 24. dubna 2003 - čtvrtek