logo itpoint.cz

ČTÚ - rozhodnutí o propojení ADSL zatím nebude

Český telekomunikační úřad přislíbil do konce měsíce listopadu vydat rozhodnutí o propojení pro ADSL. ČTÚ oznamuje, že i přes velkou snahu nebude moci uvedený termín splnit, protože stále existuje zásadní rozpor mezi názory zúčastněných stran ve věci propojení a přístupu, který je nutné před vydáním tohoto rozhodnutí dořešit.

Český telekomunikační úřad přislíbil do konce měsíce listopadu vydat rozhodnutí o propojení pro ADSL. ČTÚ oznamuje, že i přes velkou snahu nebude moci uvedený termín splnit, protože stále existuje zásadní rozpor mezi názory zúčastněných stran ve věci propojení a přístupu, který je nutné před vydáním tohoto rozhodnutí dořešit.

Tento rozpor byl podrobněji popsán při záměru ČTÚ vydat cenové rozhodnutí upravující způsob výpočtu cen za propojení pro zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím technologie ADSL, které je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí o propojení ve správním řízení.

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet s využitím technologie ADSL, byl zaslán alternativním operátorům a společnosti Český Telecom a.s., k připomínkám, i přesto, že ČTÚ nemá povinnost předem konzultovat návrhy cenových rozhodnutí, která by vyplývala z právních předpisů pro oblast telekomunikací. Vzhledem k tomu, že připomínky k tomuto cenovému rozhodnutí jsou zásadního charakteru a dokladují závažné názorové rozdíly, ČTÚ upřednostnil pozdržení termínu vydání tohoto rozhodnutí ve prospěch správného vyřešení uvedených závažných rozporů.

Ing. David Stádník, v. r.
Předseda ČTÚ

ČTÚ

Článek ze dne 1. prosince 2003 - pondělí