ČTÚ - rozhodnutí o propojení ADSL zatím nebude

Český telekomunikační úřad přislíbil do konce měsíce listopadu vydat rozhodnutí o propojení pro ADSL. ČTÚ oznamuje, že i přes velkou snahu nebude moci uvedený termín splnit, protože stále existuje zásadní rozpor mezi názory zúčastněných stran ve věci propojení a přístupu, který je nutné před vydáním tohoto rozhodnutí dořešit.

Český telekomunikační úřad přislíbil do konce měsíce listopadu vydat rozhodnutí o propojení pro ADSL. ČTÚ oznamuje, že i přes velkou snahu nebude moci uvedený termín splnit, protože stále existuje zásadní rozpor mezi názory zúčastněných stran ve věci propojení a přístupu, který je nutné před vydáním tohoto rozhodnutí dořešit.

Tento rozpor byl podrobněji popsán při záměru ČTÚ vydat cenové rozhodnutí upravující způsob výpočtu cen za propojení pro zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím technologie ADSL, které je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí o propojení ve správním řízení.

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet s využitím technologie ADSL, byl zaslán alternativním operátorům a společnosti Český Telecom a.s., k připomínkám, i přesto, že ČTÚ nemá povinnost předem konzultovat návrhy cenových rozhodnutí, která by vyplývala z právních předpisů pro oblast telekomunikací. Vzhledem k tomu, že připomínky k tomuto cenovému rozhodnutí jsou zásadního charakteru a dokladují závažné názorové rozdíly, ČTÚ upřednostnil pozdržení termínu vydání tohoto rozhodnutí ve prospěch správného vyřešení uvedených závažných rozporů.

Ing. David Stádník, v. r.
Předseda ČTÚ

ČTÚ

Článek ze dne 1. prosince 2003 - pondělí

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Aktuální články

Moderní trendy a zapojení ICT technologi...

Ještě dokonalejší vzdálená správa koncov...

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Mů...

V INVENTI pracuje 25 procent žen - dvojn...

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodn...

Prestižní evropská cena za rozvoj cloudo...

RAD Studio 10.2 s podporou Linuxu

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 ...

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...