logo itpoint.cz

ČTÚ a APVTS představili nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet

Fórum pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet se shodlo na ekonomických a technických aspektech široké škály nových modelů vytáčeného přístupu k síti Internet. Konkrétní výsledky práce fóra jsou promítnuty do finálního dokumentu s názvem "Přístup k síti Internet prostřednictvím PSTN/ISDN sítě."

Fórum pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet se shodlo na ekonomických a technických aspektech široké škály nových modelů vytáčeného přístupu k síti Internet. Konkrétní výsledky práce fóra jsou promítnuty do finálního dokumentu s názvem "Přístup k síti Internet prostřednictvím PSTN/ISDN sítě."

Fórum pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet přináší konkrétní výsledky své práce.

Na podzim roku 2002 se po sporech mezi Českým Telecomem a.s. a několika alternativními provozovateli ohledně kroků Českého Telecomu a.s. při zavádění nových internetových produktů (Internet Plus) dostala jednání o modelech vytáčeného přístupu k síti Internet do slepé uličky. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tehdy cenovým rozhodnutím „zmrazil“ koncové ceny na úrovni platné před 1. 9. 2002. Toto rozhodnutí však neřešilo zásadní problém: Jaké varianty, resp. modely vytáčeného připojení k síti Internet mohou být použity a uvedeny na trh.

Pro jejich nalezení zvolil ČTÚ společně s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) cestu, která se již osvědčila při přípravě zavedení služeb výběru provozovatele a přenositelnosti čísla. Pod společnou gescí ČTÚ a APVTS proto došlo k ustanovení Fóra pro nové modely vytáčeného přístupu k síti Internet. Jeho úkolem kromě samotného nalezení nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet bylo i projednání co nejvíce konkrétních aspektů propojení (technických a ekonomických) pro jejich zavedení do praxe.

Na posledním jednání Řídícího výboru Fóra byl minulý týden projednán a schválen finální dokument s názvem „ Přístup k síti Internet prostřednictvím PSTN/ISDN sítě“.

Tento dokument v zásadě definuje dvě základní varianty nových obchodních modelů propojení vytáčeného přístupu k síti Internet. Jedná se jednak o variantu tzv. terminačních modelů, kdy je z pohledu koncového účastníka účtující stanou poskytovatel přístupové sítě (především Český Telecom a.s.) a jednak o variantu tzv. originačních modelů, kdy je z pohledu koncového účastníka účtující stranou alternativní operátor, popř. poskytovatel internetových služeb (ISP).

Jednotlivé modely v obou variantách byly v uvedeném finálním dokumentu rozpracovány i s ohledem na to, jaké je jejich ekonomické a technické řešení na mezioperátorském rozhraní.

Nyní je již úkolem především všech dotčených operátorů implementovat zmíněné varianty do vzájemných smluvních vztahů tak, aby se závěry finálního dokumentu z tohoto fóra promítly do konkrétních nabídek pro všechny uživatele vytáčeného přístupu k sítí Internet.

ČTÚ & APVTS

Článek ze dne 29. září 2003 - pondělí