logo itpoint.cz

ČTÚ má co vysvětlovat. Aneb kdy budete konečně nezávislý ?

Před několika dny bylo sdružení Internet pro všechny nuceno reagovat na prohlášení ředitele ČTc Berdára, že jsme v cenách Internetu nejlevnější v Evropě. V tomto článku jsme i za pomocí málo známých údajů o chování zákazníků v síti ČTc museli dokázat, že tvrzení pana ředitele je zavádějící.

Koncem minulého týdne bylo ohlášeno hned několik novinek najednou. Český Telecom představil svojí nabídku ADSL pro rok 2004 a Český telekomunikační úřad opět nevydal rozhodnutí o propojení, na které všichni již několik měsíců s nadějí čekáme. Dočkali jsme se také aktualizované studie která porovnává ceny ADSL u nás a v Evropě.

Bohužel ani tentokrát se studie neobešla bez chyb, které mohou velice závažně ovlivnit závěry ke kterým studie dospěla. Podle ČTÚ nepatříme k nejlevnějším, ale ani k nejdražším a proto není potřeba regulovat.

Chyby v metodice

Musím uznat, že proti předešlému porovnání se ČTÚ velmi zlepšil. Ovšem pouze na první pohled. Při podrobnějším přezkoumání všech tabulek a grafů a porovnání s nabídkami jednotlivých operátorů v Evropě si technicky zdatnější uživatel musí povšimnout zásadních nedostatků zejména při výběru jednotlivých položek použitých ve srovnání a při samotném sestavování grafů. Samotné srovnání pak obsahuje sice velké množství tarifů, ovšem jestli jsem dobře počítal pouze 14 států včetně ČR a Slovenska. Možná by bylo vhodnější omezit počet různých variant ( u Slovenska a Belgie se autoři skutečně vyřádili) a přidat radši několik států, které by si určitě zasloužily, aby se ve srovnání objevily. Vysloveně mi zde chybějí státy z velmi dynamicky se rozvíjejícím trhem jako Itálie a Španělsko, které se v předcházející studii nacházeli. Také státy jako Portugalsko a Maďarsko by byly vhodnými kandidáty vzhledem k podobnému počtu obyvatel. Naopak absenci Finska bych ČTÚ odpustil, sám dobře vím, jak náročné je v tom "zvláštním jazyce" vydolovat jakékoliv údaje z webových prezentací (onehdy mě to stálo několik probdělých nocí). Celkem nepochopitelně se zde uvádějí země jako Irsko (ohledně ADSL snad nejdražší stát na světě) a Rakousko (v několika zahraničních studiích dávané za odstrašující příklad jak se to dělat nemá).

Nezbývá než doufat , že výběr států do srovnání probíhal podle nějakého konkrétního klíče a ne zcela náhodně podle pravidla - co se nám podařilo sehnat, to jsme tam dali !

Osobně jsem přesvědčen, že se ČTÚ dopustil 3 zásadních chyb, které ovlivnily výsledek celé studie.

  1. Studie se zabývá pouze cenami služeb ČTc s objemovými limity a nezabývá se jeho službami bez limitu. Pokud by tedy ČTÚ provádělo stejné srovnání podle nových cen Českého Telecomu (kde došlo k výraznému zlevnění bezlimitních variant), ve srovnání by se to vůbec neprojevilo (ani nemohlo). Naopak, kdyby si Telecom účtoval třeba milion měsíčně, závěr studie by nutně musel byt stejný.

  2. Tam kde se v nabídce zahraničního operátora nevyskytovala varianta s limitem použil variantu bez limitu. Za žádných okolností však nelze míchat limitované a nelimitované varianty, už tento prohřešek sám o sobě znehodnocuje celou studii.

  3. Studie dochází k závěru, ze ceny služeb ČTc s objemovými limity jsou na průměru se zahraničím. I kdyby tomu tak bylo, neopravňuje to ČTÚ k tomu, aby prohlásilo, že všechny ceny ADSL od ČTc jsou na evropském průměru (když nevzalo do úvahu ceny neomezených služeb).

"Z výše uvedených závěrů a porovnání cen jednotlivých poskytovatelů vyplývá, že ceny portfolia služeb na bázi technologie ADSL poskytovaných společností ČESKÝ TELECOM, a.s., od 15. 9. 2003 jsou na úrovni evropského průměru a z tohoto důvodu Český telekomunikační úřad nepřistoupí zatím k regulaci těchto cen pro koncové uživatele."

Chyby v zpracování údajů a sestavování jednotlivých grafů

Jak už jsem již uvedl výše, celá studie na rozdíl od té první je podstatně kvalitněji zpracovaná, alespoň co se vstupních údajů týká. Marně jsem se snažil objevit nějakou velkou "botu" podobné té, které se ČTÚ dopustil ve svém prvním porovnání (špatné údaje u Polska, Itálie a dokonce i jednoho tuzemského operátora). Nakonec ve spolupráci s našim partnerským sdružením na Slovensku (především pan Polakovič a Marius Paczkowski) jsme přece jen jednu velkou chybu odhalili. Tradičně u Polského operátora (vypadá to, že ČTÚ nepřeje našim polským sousedům levné ADSL).

V porovnání ČTÚ totiž uvádí cenu 53,49 euro což je zhruba 1711 Kč (pro zjednodušení 32 Kč za Euro) a po převedení na polský zlotý což je zhruba 250 zl.Tato částka by však odpovídala ceně za variantu ADSL určenou pro firmy (249 zl). Pro domácnosti je určená varianta o stejné rychlosti, ovšem za 199 zl při úvazku na 12 měsíců pak pouhých 149 zl a to včetně DPH. Podrobněji o tom píše pan Paczkowski :

"Ceny za Neostradu (domácnosti) se v podstatě nezměnily (199 PLN s DPH) při časově nevázané smlouvě nebo 149 PLN při úvazku na 12 měsíců. Co se týká jednotlivých akcí tak TP SA nabízí do konce roku aktivaci a měsíční test za symbolický 1 PLN. Po uplynutí jednoho měsíce se zákazník může rozhodnout jestli ADSL chce nebo ne a případně vrátit modem bez jakýchkoliv dodatečných poplatků. Když se rozhodne využívat Neostradu i nadále, tak zaplatí na první faktuře 199 PLN za modem i samoinstalační balíček. K další akci patří samoistalační balíček s modemem za 99 PLN ale zde je nutné rovnou podepsat smlouvu. Jinak služba Neostrada je pevné, počtem dat neomezené 24 - hodinové připojení technologií ADSL s rychlostí 512/128 kb/s. IP adresa je přidělovaná dynamicky a v rámci balíku služeb zákazník dostane mimo jiné také 100MB prostor na serveru providera" (odkaz na aktuální ceník je ZDE).

Co k tomu dodat ? Zdá se mi, že 249 zl (53.49 euro) a 149 zl (31.66 euro) nebo 199 zl ( 42,29 euro) je sakramentský rozdíl a graf by rázem vypadal trochu méně výhodněji pro ČTc. Navíc jak jste postřehli jedná se o bezlimitní variantu, takže jen těžko jí lze srovnávat s naší 10GB omezenou variantou.

Žádný další chybu podobného rázu se nám zatím nepodařilo objevit a proto si dovolím přejít k dalšímu dosti závažnému pochybení. Nebylo mi dost dobře jasné, proč se někteří operátoři v ceníku vyskytují několikrát (ze stejnou rychlostí a velmi odlišnou cenou). Například Belgacom je v grafu zastoupen hned 5 variantami (4 určené pro domácnosti a jedna pro firmy).

Zatímco varianty pro domácnosti jsou všechny levnější než nabídka ČTc, podniková varianta je mnohem dražší ( lze předpokládat, že zde bude trochu odlišná agregace, je zde router namísto modemu, 5 e-mailů a statická IP). Navíc první 4 varianty jsou v porovnání ČTÚ označené jako bez DPH, přitom v ceníku Belgacomu je u nich písmenko F (označující cenu s DPH).

Vyhodíme-li tedy z grafu ČTÚ podnikovou variantu s předpokládanou nižší hodnotou agregace a uvedeme ceny bez DPH, opět na tom bude ČTc poněkud hůře. V následujících tabulkách jsem si dovolil uvést všechny údaje dostupné o nabídkách Belgacomu a také něco málo z historie ADSL v Belgii. Kdo ovládá dobře angličtinu může si všechny uvedené údaje ověřit přímo ZDE.

 

V této tabulce si povšimněte zejména bod "B" ve vysvětlivkách. Je zde víc než jasné, kde se ČTc inspiroval. Pro nás jsou však nejdůležitější body "F" a "G", které říkají jestli je cena bez daně nebo s daní.

U Dánské TDC došlo k podobné chybě. Tarify TDC nejsou zatížené žádným limitem na objem přenesených dat. Proto by se ve srovnání vůbec neměly vyskytovat. Navíc v grafu druhá nejdražší varianta od TDC za 78,72 eura je z největší pravděpodobností varianta o rychlosti 512/512 kb/s což není zrovna vhodný soupeř pro naší 512/128 kb/s. Kompletní ceník najdete ZDE.

Zdá se, že i v případě Francie, Holandska,Británie a u jednoho tarifu i Norska ( jeden tarif obsahuje 30 GB limit, takže jeho zařazení je správné) se jedná o bezlimitní varianty, takže opět platí to, co už jsem uvedl o Dánsku a Polsku.

To by byly zhruba všechny chyby, které se nám podařilo v tak krátké době nashromáždit. Přičteme li k nim už uvedené chyby v celé metodice, lze o důvěryhodnosti studie s úspěchem pochybovat. Nedá mi, abych neupozornil ještě na jednu zajímavou věc právě v souvislosti s absencí srovnání týkajícího se také bezlimitních variant.

Jednak jsem přesvědčen, že z tohoto srovnání by ČTc odešel na hlavu poražen (a to i při použití nejnovější nabídky pro rok 2004 představené minulý týden) jednak by nás v tomto pomyslném souboji zřejmě výrazně porazilo i Slovensko, které bylo dlouhou dobu považované za outsidera na trhu s vysokorychlostním připojením. V následujících tabulkách si dovolím v grafech ČTÚ označit nabídky, které do podle mého názoru do srovnání nepatří, nebo které jsou (v případě Polska) uvedené s nesprávnou cenou. A zde se můžete podívat co z celého slavného porovnání ČTÚ zbylo :

Proč ? Zprava doleva: TDC (bezlimitní), TDC (bezlimitní), Polsko (špatná cena), BT 4 krát ( bezlimitní + smíchané domácí a profi varianty lze předpokládat odlišnou hodnotu agregace) France Telecom (bezlimitní).

V tomto srovnání jsou červeným křížkem označené varianty, které do srovnání nepatří (z důvodu, že se jedná o bezlimitní varianty nebo varianty pro firemní zákazníky a lze také předpokládat příznivější hodnotu agregace) a modrou značkou varianty, které jsou sice uvedené správně, ale cena je u nich s DPH.

Několik málo slov na závěr

Tento článek se mi nepsal zrovna lehce. Na straně jedné chápu zaměstnance ČTÚ, kteří strávili spoustu času vyhledáváním informací (a svou práci odvedli dobře). Sám jsem se svými kolegy strávil několik nocí při tvorbě našeho přehledu cen ADSL ve světě, který obsahuje však mnohem více údajů než tato studie (celkem 35 zemí, 66 operátorů, 118 tarifů) a umím tedy ocenit odvedenou práci.

Na straně druhé nechápu, jak je možné, že tyto pracně získané údaje za použití špatné metodiky dokáží takto znehodnotit. Sám nevěřím tomu, že by se ČTÚ pokusil vypracovat studii znovu a je víc než jasné, že se v nejbližší době ani v nabídce Českého Telecomu nic podstatného nezmění. Nově ohlášené tarify většina uživatelů přijala negativně (a ani se jim nedivím).

Navíc ČTÚ nesplnilo svůj slib, kdy ještě před měsícem prohlašovalo, že rozhodne ve sporu o "propojení" u služby ADSL a namísto toho v pátek zveřejnilo pouze neslanou-nemastnou výmluvu proč tak neučinilo :

"Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") přislíbil do konce měsíce listopadu vydat rozhodnutí o propojení pro ADSL. ČTÚ oznamuje, že i přes velkou snahu nebude moci uvedený termín splnit, protože stále existuje zásadní rozpor mezi názory zúčastněných stran ve věci propojení a přístupu, který je nutné před vydáním tohoto rozhodnutí dořešit."

Naštěstí se zdá, že pozice ČTc už zdaleka není tak pevná jako dříve. Jednak jsou tu mobilní operátoři se svými nabídkami paušálního přístupu k Internetu ( Eurotel se svojí nabídkou trhá všechny rekordy a za měsíc byl schopen zvýšit počet uživatelů z 13 tisíc na víc než 19 tisíc zákazníků) a jednak se v České republice rodí snad světový unikát - budeme mít snad největší koncentraci bezdrátových sítí v Evropě (neberte mě doslovně).

Všechny zájemce o bezdrátové připojení si dovolím upozornit na náš seznam bezdrátových sítí, který obsahuje již více než 50 komerčních i komunitních projektů a neustále se rozrůstá. Zdá se, že i poskytovatelé kabelového Internetu chtějí využít neutěšené situace v oblasti připojení k Internetu a i když počet platících zákazníků zhruba 30 tisíc není velký, skutečný počet kabelových přípojek zhruba 480 tisíc, poskytuje velký prostor pro rozvoj tohoto druhu připojení.

Je tedy na místě, abychom si jako uživatelé uvědomili, v čem tkví síla Internetové veřejnosti a tou správnou volbou dali Českému Telecomu najevo, že už není jediný.

Miloslav Sova
Internet pro všechny

Článek ze dne 2. prosince 2003 - úterý