logo itpoint.cz

ČTÚ radí jak se chránit proti zneužívání dial up přístupu k internetu prostřednictvím telefonních linek se zvýšenou tarifikací

Po prověření všech dostupných informací a po provedení analýzy získaných poznatků došel ČTÚ ke zjištění, že někteří poskytovatelé telekomunikačních služeb používají přidělené přístupové kódy pro poskytování telekomunikačních služeb v rozporu s Číslovacím plánem veřejných telefonních sítí. Současně dochází u některých z nich i k porušování generální licence GL - 25/S/2000 (poskytování přídavných dalších telekomunikačních služeb založených na přenosu hlasu) a generální licence GL - 28/S/2000 (poskytování telekomunikačních služeb - zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet).

Na základě podání námitek proti vyřízení reklamace několika desítek uživatelů využívající internetového připojení “dial up” přístupem se Český telekomunikační úřad (dále jen “Úřad”) začal z vlastního podnětu zejména v období 02-03/2003 zabývat informacemi o zneužívání telefonních linek poskytujících služby se zvláštním tarifem. Po prověření všech dostupných informací a po provedení analýzy získaných poznatků došel Úřad ke zjištění, že někteří poskytovatelé telekomunikačních služeb používají přidělené přístupové kódy pro poskytování telekomunikačních služeb v rozporu s Číslovacím plánem veřejných telefonních sítí. Zároveň dochází u poskytovatelů telekomunikačních služeb i k porušování generální licence GL - 25/S/2000 k poskytování přídavných dalších telekomunikačních služeb založených na přenosu hlasu a generální licence GL - 28/S/2000 k poskytování telekomunikačních služeb (zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet).

Úřad, jako správní orgán podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, již zahájil z vlastního podnětu s dotčenými subjekty správní řízení ve věci porušení zákona o telekomunikacích.

Vzhledem k tomu, že je nezbytné neprodleně minimalizovat negativní ekonomické dopady na koncové uživatele telekomunikační sítě, vydává Úřad tuto informaci.

Podvodná přesměrování na telefonní linky se zvláštním tarifem

Vzhledem k tomu, že některé společnosti poskytující informace prostřednictvím Internetu využívají při “dial up” internetovém připojení zákazníků podvodná přesměrování na telefonní linky služeb se zvláštním tarifem, doporučuje Český telekomunikační úřad uživatelům jako základní preventivní opatření realizaci zejména následujících opatření :

SW zásahy v PC

omezení odchozích telefonních hovorů

dodržování základních kritérií bezpečného chování při práci na Internetu

Uvedená problematika je podrobně popsána na internetových odkazech, zejména :

ČTÚ

Článek ze dne 31. března 2003 - pondělí