logo itpoint.cz

ČTÚ stanovil provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu

Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy, vydává podle § 95 odst. 1 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opatření č. OÚ - 1/S/2003, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.

Opatření Úřadu č. OU - 1/S/2003, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.

V Praze dne 8. ledna 2003 / č.j.5143/2003-611

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad"), jako příslušný orgán státní správy, vydává podle § 95 odst. 1 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, opatření č. OÚ - 1/S/2003, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu.

Čl. 1 / Zvláštní ustanovení

Úřad stanoví

Výpočet byl proveden na základě statistických údajů, které jsou povinni předkládat držitelé telekomunikačních licencí a držitelé osvědčení o registraci, a to z údajů roku 2001.

Čl. 2 / Zrušovací a závěrečné ustanovení

Tímto opatřením se ruší opatření Úřadu č. OÚ – 1/S/2001, kterým se stanoví provozovatelé telekomunikačních činností s výrazným podílem na trhu, vyhlášené v Telekomunikačním věstníku, částka 10/2001.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.

ČTÚ

Článek ze dne 13. ledna 2003 - pondělí