logo itpoint.cz

Czech On Line bojuje za rychlejší a levnější internet

Společnost již několik měsíců bojuje za zlepšení podmínek služeb na bázi ADSL pro koncové zákazníky. 5. května 2003 uplynula lhůta 90 dnů, během které měl na základě Český Telecom ze zákona povinnost uzavřít smlouvu o propojení na ADSL služby ...

Společnost Czech On Line trvá na své žádosti propojit se s dominantním operátorem na bázi technologie ADSL, a tím zpřístupnit zákazníkům rychlejší a levnější internet s paušálem.

Dne 5. května 2003 uplynula lhůta 90 dnů, během které měl na základě naší žádosti Český Telecom ze zákona povinnost uzavřít smlouvu o propojení na ADSL služby s Czech On Line, a.s. .

Společnost Czech On Line již několik měsíců bojuje za zlepšení podmínek služeb na bázi ADSL pro koncové zákazníky. V měsíci lednu požádala jako první alternativní operátor dominantního operátora o propojení. Český Telecom žádost odmítnul a požádal regulátora o souhlas s tímto odmítnutím. Regulátor Českému Telecomu nevyhověl a přikázal pokračovat v jednáních o propojení.

"Rozhodli jsme se jít cestou vzájemné dohody vedoucí ke zkvalitnění internetu v České republice. Přesto, že zákonná lhůta vypršela, stále jsme měli snahu uzavřít smlouvu a nabídnout koncovým uživatelům ADSL v podobě, jakou žádají," komentuje průběh jednání Petr Kastner, Senior manažer pro regulace a vztahy společnosti Czech On Line a dále dodává, "Bohužel vzhledem k tomu, že nemáme přístup k business plánu dominantního operátora, tak kupříkladu nedokážeme s jistotou říci kdy bude ADSL přístupné ve všech místech ČR. Smlouva o propojení nám aspoň částečně umožní ovlivnit vývoj ADSL u nás. Budeme schopni nabídnout kvalitní ADSL služby za nízké, evropské ceny."

Společnost Czech On Line absolvovala několik jednání, která bohužel nevyřešila zásadní otázky propojení. Czech On Line, a.s. požádá ČTÚ, aby v dané věci vydal rozhodnutí. Toto rozhodnutí nahradí smlouvu o propojení.

Czech On Line

Článek ze dne 12. června 2003 - čtvrtek