logo itpoint.cz

Czech On Line připojuje zákazníky k internetu novou technologií BreezeAccess OFDM

Nová technologie umožňuje vysokorychlostní bezdrátové trvalé připojení k internetu v licencovaném pásmu 3,5 GHz. Jedná se o pevný bezdrátový přístup (FWA), kdy zákazník pásmo nesdílí s jinými účastníky a kapacita přenášených dat není omezena. Nespornou výhodnou této technologie je, že umožňuje připojit i ty zákazníky společnosti, kteří nejsou v přímé viditelnosti základnové stanice.

Společnost Czech On Line a. s., dceřiná společnost Telekom Austria poskytující telekomunikační řešení a služby pro střední a velké firmy, začala připojovat své firemní zákazníky k síti internet prostřednictvím bezdrátové technologie BreezeAccess OFDM.

Nová technologie umožňuje vysokorychlostní bezdrátové trvalé připojení k internetu v licencovaném pásmu 3,5 GHz. Jedná se o pevný bezdrátový přístup (FWA), kdy zákazník pásmo nesdílí s jinými účastníky a kapacita přenášených dat není omezena. OFDM ("Orthogonal Frequency-Division Multiplexing") je technologicky velmi moderní modulace, která ve výsledku umožňuje lepší využití kmitočtového pásma, a tím i vyšší kapacitu základnové stanice a lepší a kvalitnější pokrytí signálem. Nespornou výhodnou této technologie je, že umožňuje připojit i ty zákazníky společnosti, kteří nejsou v přímé viditelnosti základnové stanice.

Ředitel divize služeb pro firemní zákazníky Czech On Line Richard Pinc k tomu říká : "V souladu se strategií poskytovat špičkové telekomunikační služby za výhodných cenových podmínek Czech On Line tímto krokem zpřístupnila svoji datovou službu ´COL Wireless PRO´ daleko širšímu spektru zákazníků," a hned dodává : "Zákazník má nyní možnost rozhodnout, zda si zvolí tento cenově výhodnější produkt umožňující čistě datové služby nebo se mu vyplatí služba COL Voice PRO, kterou jej připojíme k internetu i na veřejnou telefonní službu."

Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu "COL Wireless PRO" s novou technologií je určeno především firemním zákazníkům, kterým kapacitně či kvalitativně nedostačují služby založené na bezdrátovém připojení v nelicencovaném kmitočtovém pásmu 2,4 GHz a výhledově nevyužijí možnosti přímého připojení do hlasové sítě Czech On Line.

Výrazným posunem je skutečnost, že technologie nevyžaduje přímou viditelnost mezi základnovou a terminálovou stanicí. Tím se rapidně zvyšuje dostupnost bezdrátového připojení "COL Wireless PRO" i v dalších lokalitách. V současnosti Czech On Line bezdrátově pokrývá centrum Prahy, Brno, Ostravu, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň a České Budějovice. K nim do konce roku 2003 postupně přibude celé území Prahy včetně okrajových průmyslových a komerčních zón, Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary a Teplice.

Czech On Line

Článek ze dne 11. listopadu 2003 - úterý