logo itpoint.cz

Další investice LogicaCMG do aktivit v ČR

Během 3 let postaví Logica v ČR nové centrum pro vývoj softwaru a počítačových služeb a chce výrazně rozšířit také stávající vývojové centrum divize Logica Mobile Networks. V Praze a Brně tak vznikne kolem 200 vysoce specializovaných pracovních míst. Na základě zadání MV ČR LogicaCMG již zpracovala studii proveditelnosti komplexní informatizace krajů ...

Britsko-nizozemský poskytovatel služeb v oblasti informačních technologií LogicaCMG investuje zhruba 100 milionů korun do rozšíření aktivit v České republice a stavby nové vývojové základny.

Během následujících tří let postaví Logica v Česku nové centrum pro vývoj softwaru a počítačových služeb a chce výrazně rozšířit také stávající vývojové centrum divize Logica Mobile Networks. V Praze a Brně tak vznikne kolem 200 vysoce specializovaných pracovních míst.

Část uvedených aktivit přesune Logica do Česka z provozů v západní Evropě.

Logica využije státní příspěvek na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikace, jež mohou v Praze dosáhnout 20 procent a v Brně až 48 procent z celkové investované částky.

LogicaCMG je dodavatelem a provozovatelem řešení v oblasti IT, konzultantem a systémovým integrátorem. Pomocí technologií firmy se v současné době posílá více než polovina všech krátkých textových zpráv (SMS) ve světě a provádí více než polovina měnových transakcí.

LogicaCMG byla pověřena návrhem rozvoje krajských IT systémů v České republice. Zadavatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Společnost zpracovala "Studii proveditelnosti komplexní informatizace krajů", která má představitelům regionální veřejné správy a centrálním organům v České republice usnadnit rozhodování o dalším rozvoji informační infrastruktury.

Studie definuje podmínky a postupy nutné k tomu, aby proces informatizace krajů vedl k naplnění těchto cílů. Obsahuje analýzu legislativních podmínek, zabývá se podrobným popisem nutných funkcí krajských informačních systémů a tím, jak by měly být tyto systémy v dalších letech rozvíjeny.

Jako subdodavatelé se na zpracování studie podíleli také Český Telecom, Plzeňský holding (servisní organizace Magistrátu města Plzeň) a advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner. Práce se účastnili prostřednictvím odborných pracovních skupin rovněž zaměstnanci krajských úřadů, zadavatele, ÚVIS (nynější ministerstvo informatiky) a resortních ministerstev.

LogicaCMG

Článek ze dne 27. května 2003 - úterý