logo itpoint.cz

Další krok k odstranění bariér v telefonování

Členové APVTS podnikli další krok k odstranění bariér v telefonování, společně se obrátili na ÚOHS

Členové Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) zaslali společně zástupcům Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dopis, v němž upozorňují na diskriminační chování mobilních operátorů Eurotel a T-Mobile a žádají úřad o zjednání nápravy. Jedná se o další z kroků, kterým se snaží definitivně zabránit diskriminaci uživatelů pevných sítí a vytvořit na telekomunikačním trhu v České republice zdravé konkurenční prostředí.

"Základním programem naší asociace je prosazovat společné zájmy či koncepce ve snaze vytvořit na liberalizovaném trhu v České republice zdravé konkurenční prostředí," uvedl Svatoslav Novák, předseda APVTS. "V otázce snížení cen za propojení z pevných do mobilních sítí jsme proto doposud vyvinuli velké úsilí s cílem dosáhnout dohody mezi operátory. Názory na výši cen jsou však natolik odlišné, že jsme byli nuceni obrátit se na ČTÚ a ÚOHS, tedy na organizace, které jsou za dohled nad vytvářením zdravé konkurence na trhu zodpovědné," dodal Novák.

Zkušenosti ze zahraničí přitom dávají APVTS rozhodně zapravdu. "V některých zemích totiž regulátor buď určil dlouhodobě pravidla, podle nichž dochází k pravidelnému snižování cen za propojení z pevných do mobilních sítí, nebo tyto ceny zkoumá a upravuje každý rok," poznamenal Svatoslav Novák. "Věřím, že i v České republice se k této problematice postaví příslušné organizace čelem a že v brzké době dojde ke snížení cen za propojení," dodal.

Dopis zaslaný zástupcům ÚOHS není prvním krokem, kterým se APVTS snaží snížit ceny za propojení z pevných do mobilních sítí a tím případně i ceny pro koncové uživatele. O jednotlivých krocích informuje následující chronologie.

Historie iniciativy APVTS

29. května 2003 - APVTS zahájila iniciativu za snížení cen za propojení z pevných do mobilních sítí, když vyzvala mobilní operátory k jednání o cenách.

17. června 2003 - APVTS zorganizovala otevřenou diskusi na půdě Senátu, které se zúčastnili zástupci APVTS, mobilních operátorů, ČTÚ, ÚOHS a Senátu. Cílem setkání bylo diskutovat problematiku propojení a pokusit se najít společné východisko ze současné situace. ČTÚ zároveň vyzval mobilní operátory k dodání údajů nutných pro výpočet cen pomocí metody LRIC.

červen 2003 - Členové APVTS se individuálně obrátili na ČTÚ se žádostmi o regulaci cen za propojení z pevných do mobilních sítí. Následně proběhly schůzky předsedy APVTS, Ing. Svatoslava Nováka s předsedou ČTÚ, Ing. Davidem Stádníkem a s předsedou ÚOHS, Ing. Josefem Bednářem.

18. července 2003 - členové APVTS (alternativní operátoři) zaslali žádost o prošetření diskriminačního chování mobilních operátorů Eurotel a T-Mobile zástupcům ÚOHS.

   http://www.apvts.cz

Článek ze dne 25. července 2003 - pátek