logo itpoint.cz

Další krok k recyklaci elektrických a elektronických zařízení

Společnosti HP, Sony Braun a Electrolux udělaly další krok k respektování nařízení EU o recyklaci elektrických a elektronických zařízení, který následuje po první fázi projektu, která prokázala, že recyklací lze dosáhnout výrazných úspor v nákladech, což v konečném součtu znamená i lepší ceny spotřební elektroniky pro zákazníky.

Evropská platforma pro recyklaci (ERP), založená firmami Braun, Electrolux, HP a Sony oznámila svůj další postup. Čtyři členské firmy této asociace se zavázaly vytvořit celoevropský program recyklace elektrických a elektronických zařízení, který by odpovídal nařízení WEEE.

Tento krok následuje po první fázi projektu, která prokázala, že recyklací lze dosáhnout výrazných úspor v nákladech, což v konečném součtu znamená i lepší ceny spotřební elektroniky pro zákazníky.

Během fáze počátečného výzkumu byl tým specialistů na recyklaci z výše uvedených firem v úzkém kontaktu s předními evropským společnostmi zabývajícími se recyklací. Zároveň byla realizována celá řada průzkumů zaměřených na získání přehledu o recyklačních programech, které již v současné době v EU existují.

Hans Korfmacher ze společnosti Braun, který je zároveň předsedou Evropské platformy pro recyklaci, řekl : "Při našich průzkumech jsme si uvědomili, že sjednocením recyklačních služeb v Evropě můžeme dosáhnout významného snížení nákladů. Přirozeně jsme se tedy rozhodli prostudovat tuto možnost podrobněji." Tyto úspory přinesou snížení cen pro koncové zákazníky a získané finanční prostředky mohou být investovány do zlepšení výrobků tak, aby jejich recyklace byla snazší.

Evropská platforma pro recyklaci (ERP) jedná v současné době s četnými dalšími výrobci spotřební elektroniky o možnosti jejich přistoupení k celoevropskému recyklačnímu programu. Zároveň s některými firmami zabývajícími se výrobou spotřební elektroniky připravuje ERP implementaci nařízení WEEE do zákonného rámce jednotlivých států.

Evropská platforma pro recyklaci byla založena v prosinci 2002 firmami Braun, Electrolux, HP a Sony v reakci na schválení nařízení EU, týkající se recyklace odpadů při výrobě elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Snahou platformy ERP je pomoci při zavádění direktivy WEEE do praxe tak, aby bylo dosaženo co nejnižších nákladů zúčastněných firem a zároveň pomoci při implementaci tohoto nařízení do právního rámce jednotlivých států.

ERP

Článek ze dne 1. prosince 2003 - pondělí