logo itpoint.cz

Digital Home Working Group - nová nezisková organizace

Sedmnáct předních společností z oblastí spotřební elektroniky, informačních technologií a mobilních komunikací oznámilo zformování skupiny DHWG (Digital Home Working Group). Jedná se o neziskovou organizaci, jejímž cílem bude zjednodušit sdílení multimediálního obsahu, jako je digitální hudba, fotografie a video mezi zařízeními spotřební elektroniky, mobilními zařízeními a osobními počítači.

Sedmnáct předních společností z oblastí spotřební elektroniky, informačních technologií a mobilních komunikací oznámilo zformování skupiny DHWG (Digital Home Working Group). Jedná se o neziskovou organizaci, jejímž cílem bude zjednodušit sdílení multimediálního obsahu, jako je digitální hudba, fotografie a video mezi zařízeními spotřební elektroniky, mobilními zařízeními a osobními počítači.

Tato skupina se skládá z předních firem zmíněných odvětví, jako jsou společnosti Fujitsu, Gateway, HP, Intel, IBM, Kenwood, Lenovo, Matsushita Electric (Panasonic), Microsoft, NEC CustomTechnica, Nokia, Philips, Samsung, Sharp, Sony, STMicroelectronics a Thomson.

Členové této skupiny mají společný cíl - ustavit univerzální platformu založenou na otevřených průmyslových standardech umožňující spolupráci různých zařízení. Cílem je vytvořit pravidla technické konstrukce, na základě kterých budou moci zúčastněné společnosti vyvinout digitální spotřební produkty schopné sdílet multimediální obsah prostřednictvím domácích kabelových nebo bezdrátových sítí. Mezi tyto produkty mají mimo jiné patřit PC, televize, set-top boxy, tiskárny, věže, mobilní telefony, PDA, DVD přehrávače, digitální projektory a další.

Díky širokému a stále stoupajícímu přijetí širokopásmových technologií a zařízení, jsou dnešní spotřebitelé schopni získat, prohlížet, ukládat a sdílet stále větší množství digitálních médií, a to na různých spotřebních, mobilních a počítačových produktech. Spotřebitelé chtějí tento multimediální obsah využívat jednoduše, bez ohledu na způsob pořízení a na různých zařízeních v domácnosti. Kvůli současnému množství nespolupracujících standardů a formátů je nastavení a provozování sestavy domácích digitálních zařízení velmi složité.

Průmyslové standardy samy o sobě však spolupráci zařízení nezaručují. Systém interoperability a pravidla technické konstrukce, která DHWG sestaví, poskytnou společný základ pro vývoj různorodých produktů a řešení, které spolu budou dobře spolupracovat. Cílem skupiny je ustanovit pravidla, s jejichž pomocí během dalších 12 měsíců vzniknou první kompatibilní produkty.

"Tato sestava předních společností z různých odvětví má společný cíl a spolupracuje na uvedení komunikující domácnosti do reality. Skutečná a spolehlivá spolupráce síťových zařízení je jedním z klíčových požadavků umožňujících úspěch těchto zařízení na masovém trhu. Skupina Digital Home Working Group se jeví jako významný a spolehlivý základ pro zajištění standardů interoperability, což je důležitý mezník směřující k realizaci této vize," říká Danielle Levitas, ředitel Consumer Devices & Services Programs společnosti IDC.

Pravidla konstrukce skupiny DHWG budou využívat dobře známé a zavedené standardy jako je IP (Internet Protocol), UPnP ™, Wi-Fi ™ a další obecné formáty. V průběhu času se tato pravidla budou vyvíjet podle nových nebo aktualizovaných verzí stávajících standardů. Univerzální formát bude vytvořen spojením vybraných formátů splňujících určitá kritéria. Tento nový formát musí být otevřený standard, schválený mezinárodně uznávanou standardizační organizací a IP protokol musí být licencován za přijatelných a nediskriminujících podmínek.

Na základě těchto pravidel bude vytvořena sada programů, zahrnující certifikaci, logo kompatibility, marketingové a propagační akce, které budou závazné a dostupné všem členům DHWG. Produkty vyrobené na základě DHWG pravidel spotřebitelům poskytnou záruku konektivity jednotlivých zařízení a umožní jednoduché využívání digitálního obsahu a služeb. Skupina DHWG připraví marketingové a propagační programy, které budou spotřebitele a firmy informovat o výhodách digitální domácnosti. Produkty založené na těchto pravidlech otevřou nové obchodní příležitosti pro odvětví spotřební elektroniky, mobilních zařízení a počítačového průmyslu, urychlí vývoj členských firem a přinesou na trh síťové audio-vizuální produkty včetně hardwaru, softwaru, aplikací a doplňkových zařízení.

Další informace o skupině DHWG, zúčastněných společnostech a členství jsou dostupné na adrese http://www.DHWG.org

Článek ze dne 30. června 2003 - pondělí