Dočasné změny v procesu Decentralizované správy domény cz

S cílem usnadnit držitelům doménových jmen přechod na Decentralizovanou správu domény .cz (zavedení registrátorů), přijalo dne 13.10. 2003 sdružení CZ.NIC následující opatření ... Dále info o firmách, které získaly statut registrátora v doméně .cz (7 firem).

S cílem usnadnit držitelům doménových jmen přechod na Decentralizovanou správu domény .cz (zavedení registrátorů), přijalo dne 13.10. 2003 sdružení CZ.NIC následující opatření :

  • Až do odvolání prodlužuje ochrannou lhůtu ze 30 na 45 dní (čl. 8.2 Pravidel registrace). Držitel má tedy delší čas na výběr registrátora a zajištění prodloužení registrace na další období. Současně sdružení CZ.NIC prodlužuje první část této ochranné lhůty ze 14 na 29 dní (čl. 8.2.2 Pravidel registrace). Ke zrušení delegace doménového jména (vyřazení ze zóny) dojde tedy o 15 dní později (pokud není do té doby registrace prodloužena).

  • Pro doménová jména, která jsou dočasně v LRR (tj. mají uvedeného registrátora "Domena Docasne v LRR") a současně Expiraci mají mezi 10.10.2003 a 31.12.2003, zavádí sdružení CZ.NIC možnost prodloužení dočasného pobytu v LRR o jeden rok. Na www.lrr.cz je od 15.10.2003 připravena další funkce, která způsobí vygenerování výzvy k úhradě. Pokud je tato úhrada včas zaplacena, je doménové jméno ponecháno dočasně v LRR i po dalších 12 měsíců. Platba za prodloužení je dle ceníku LRR (840 Kč). Možnost zvolit si komerčního registrátora zůstává samozřejmě zachována.

Jak může postupovat držitel existující domény v novém systému ?

Dne 13.10.2003 vstoupili do procesu správy domény .cz Registrátoři a přebírají od sdružení CZ.NIC část činností. Tato změna vyžaduje i aktivní přístup držitelů doménových jmen druhé úrovně pod doménou .cz

Tento návod se týká pouze domén, které mají vyplněn údaj Registrátor = doména je dočasně v LRR. Netýká se domén, které už byly převedeny pod registrátora. V jakém stavu doména je, zjistíte na stránce : Prohlížení domény v údaji: Registrátor. Na téže stránce je zobrazen i údaj: Expirace. Podle jeho hodnoty je strukturován tento popis.

V novém systému je zavedena instituce registrátora, fakticky zprostředkovatele. Každá doména (i dříve zaregistrovaná) musí mít svého registrátora. Registrátora si vybírá držitel domény! Registrátoři mohou mít různé obchodní podmínky (jediný oficiální seznam registrátorů viz : Seznam registrátorů) a tudíž i ceny. Držitel domény zvolí registrátora např.tak, že jej na jeho stránkách požádá o registraci (viz odkazy na stránky registrátorů v seznamu registrátorů). CZ.NIC nepreferuje žádného registrátora. Speciálním registrátorem je LRR, jehož provoz zajišťuje samo sdružení CZ.NIC.

Dále je postup popsán odděleně pro skupiny domén dle data EXPIRACE 

Expirace je dříve než 10.10. 2003
Pokud doména ještě není zaplacena
  • Buď ji zaplatit přímo CZ.NICu na základě výzvy, která přišla e-mailem (byla vygenerovaná dle původních pravidel a obsahuje datum splatnosti) nebo urychleně zvolit registrátora, neplatit CZ.NICu a zaplatit registrátorovi (který za držitele vše další vyřídí).
Expirace je mezi 10.10. 2003 a 20.10. 2003
  • Pro tyto domény se všechny akce odkládají o 10 dní.
  • Jedenáctý den po dni EXPIRACE držitel obdrží e-mailem výzvu, aby si zvolil registrátora (viz stránky registrátorů). Na zvolení registrátora má 45 dní (pozor, z toho posledních 15 dní je doména vyřazena ze zóny). Uživatel postupuje podle podmínek registrátorů. Pokud chce uživatel zůstat ještě rok dočasně v LRR, vygeneruje Žádost o výzvu k platbě na adrese www.lrr.cz, v části "Změna". Mailem pak obdrží podklady pro úhradu 840 Kč. Pokud držitel ani nezvolí registrátora ani nepožádá o prodloužení pobytu v LRR a neuhradí doménu ve lhůtě 45 dnů, bude registrace domény zrušena. Zvolit registrátora nebo požádat o dočasné prodloužení v LRR je možné i před obdržením e-mailové výzvy k volbě registrátora.
Expirace je mezi 21.10. 2003 a 31.12. 2003
  • Držitel obdrží následující den po dni expirace e-mailem výzvu, aby si zvolil registrátora (viz. stránky registrátorů). Na zvolení registrátora má 45 dní (pozor, z toho posledních 15 dní je doména vyřazena ze zóny). Uživatel postupuje podle podmínek registrátorů. Pokud chce uživatel zůstat ještě rok dočasně v LRR, vygeneruje Žádost o výzvu k platbě na adrese www.lrr.cz, v části "Změna". Mailem pak obdrží podklady pro úhradu 840 Kč. Pokud držitel ani nezvolí registrátora ani nepožádá o prodloužení pobytu v LRR a neuhradí doménu ve lhůtě 45 dnů, bude registrace domény zrušena. Zvolit registrátora nebo požádat o dočasné prodloužení v LRR je možné i před obdržením e-mailové výzvy k volbě registrátora.
Expirace je po 1.1. 2004
  • Držitel obdrží následující den po dni expirace e-mailem výzvu, aby si zvolil registrátora (viz. stránky registrátorů). Na zvolení registrátora má 45 dní (pozor, z toho posledních 15 dní je doména vyřazena ze zóny). Uživatel postupuje podle podmínek registrátorů. Pokud chce uživatel zůstat v LRR, vygeneruje žádost na adrese http://www.lrr.cz/zmeny/zmena_registratora_na_LRR.php, pošle jí e-mailem na adresu auto-chg@lrr.cz, zpět obdrženou zprávu opatří úředně ověřeným podpisem a papírovou poštou odešle na adresu CZ.NIC. Pozor, po 31.12. 2003 vstupuje v platnost nový ceník LRR. Zvolit registrátora je možné i před obdržením e-mailové výzvy k volbě registrátora.

NIC

O přízeň zákazníků, kteří mají zaregistrovanou doménu nebo si ji chtějí registrovat, se může ucházet sedm firem, jež od sdružení CZ.NIC získaly statut registrátora. Zatímco dosud stála registrace nové domény 800 korun a stejnou sumu zaplatil uživatel za její roční správu, nyní přišli první registrátoři s nabídkou registrace za 500 Kč a poplatkem za její roční správu 699 korun. Registrátoři musejí při stanovení cen vycházet z velkoobchodních tarifů, které stanovilo CZ.NIC. Vedle 400 Kč za registraci a 600 korun za správu musejí ještě platit ročně 150.000 korun za to, že mohou domény registrovat. Registrovat domény může Czech On Line, General registry, Globe Internet, Ignum, Internet CZ, Miramo a Zoner software.

Czech On Line, a.s. Czech On Line domeny.col.cz
GENERAL REGISTRY, s.r.o. DomainMaster www.domainmaster.cz
GLOBE INTERNET, s. r. o. Globe www.domeny.cz
ha-vel family s.r.o. HA-VEL domeny.ha-vel.cz
IGNUM, s.r.o. DOMENA.CZ www.domena.cz
INTERNET CZ, a.s. Velkoobchod domén domeny.velkoobchod.cz
MIRAMO spol. s r.o. 9net.cz www.9net.cz
ZONER software, s.r.o. RegZone! www.regZone.cz
CZ.NIC, z.s.p.o. LRR www.lrr.cz

Článek ze dne 15. října 2003 - středa

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Aktuální články

Moderní trendy a zapojení ICT technologi...

Ještě dokonalejší vzdálená správa koncov...

Benefice ArtForum ICZ pomáhá projektu Mů...

V INVENTI pracuje 25 procent žen - dvojn...

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodn...

Prestižní evropská cena za rozvoj cloudo...

RAD Studio 10.2 s podporou Linuxu

Digitalizace a Průmysl 4.0 v praxi

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 ...

Jak zvýšit efektivitu provozu datového c...

Spolehlivá ochrana a ukládání dat pro po...

SUSE Linux Enterprise Server pro KunLun ...

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...