logo itpoint.cz

Dočkáme se internetového paušálu

Srovnání situace v této oblasti v České republice a EU, které pro ČR vyznívá velice nepříznivě.

Contactel, vedoucí provozovatel telekomunikačních služeb a řešení, na středeční tiskové konferenci seznámil novináře s možnostmi rozvoje vytáčeného přístupu na internet. Zástupci Contactelu totiž předložili srovnání situace v této oblasti v České republice a EU, které pro ČR vyznívá velice nepříznivě. Hlavní příčinou zaostávání České republiky je neexistující konkurence v tvorbě cen, které jsou diktovány dominantním provozovatelem a svojí výší ani strukturou již neodpovídají požadavkům doby a potřebám zákazníků. To ve svém důsledku vede k nízké penetraci internetu, která je přibližně třikrát nižší než v zemích EU. Rovněž je alarmující, že řada menších firem v České republice nemá k internetu přístup vůbec, což z hlediska střednědobého představuje ohrožení jejich existence.

Oproti tomu v zemích EU existuje široké portfolio nabídek a účtovacích modelů od různých poskytovatelů, a to včetně tzv. neměřeného vytáčeného přístupu k internetu za pevný měsíční poplatek. Například ve Velké Británii více než 80% malých a středních firem využívá vytáčený, ale neměřený přístup k internetu. Contactel je přesvědčen o nutnosti zavedení tohoto řešení i v České republice, a to bez zbytečných odkladů.

Contactel přivítal rozhodnutí řídícího výboru Fóra pro internet o zavedení modelu zpoplatnění internetu za měsíční paušál nejpozději k 1.10.2003. "Rozhodnutí představuje vykročení správným směrem, je však potřeba učinit i kroky další, to znamená co nejdříve nabídnout tento model zákazníkům," řekl Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Zákazníka zajímá konkrétní nabídka a možnost výběru."

Contactel

Článek ze dne 15. května 2003 - čtvrtek