Dokončení novely zákona o e-podpisu a návrh zákona o regulovaných službách informační společnosti

Ministerstvo informatiky vypracovalo a k veřejné diskusi předložilo novelu zákona o elektronickém podpisu a návrh nového zákona o regulovaných službách informační společnosti. Obě legislativní úpravy vycházejí ze závěrů Bílé knihy o elektronickém obchodu a jejich přijetím budou transponovány i příslušné směrnice Evropských společenství.

Ministerstvo informatiky vypracovalo a k veřejné diskusi předložilo novelu zákona o elektronickém podpisu a návrh nového zákona o regulovaných službách informační společnosti. Obě legislativní úpravy vycházejí ze závěrů Bílé knihy o elektronickém obchodu a jejich přijetím budou transponovány i příslušné směrnice Evropských společenství.

Novela zákona o e-podpisu

  • Návrh novely zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu upravuje požadavky související s používáním autentizačních dat určených pro autorizaci datové zprávy. Nově se do zákona zavádí pojem "kvalifikované časové razítko" a upřesňuje se povinnost orgánů veřejné moci přijímat a odesílat elektronicky podepsané datové zprávy prostřednictvím elektronických podatelen. Součástí novely je i zavedení možnosti používat takzvané elektronické značky, kterými mohou být datové zprávy označovány bez přímé kontroly fyzické osoby, tedy automaticky strojem. Tento institut je nutnou podmínkou propojení jednotlivých úředních registrů a též například podmínkou zavedení možnosti získat na pobočkách České pošty ověřené úřední výpisy.

Návrh zákona o regulovaných službách informační společnosti

  • Existenci zákona vyžaduje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o určitých aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodního styku v rámci vnitřního trhu, a jeho přijetí předpokládá i Bílá kniha o elektronickém obchodu.

  • Zákon mimo jiné upravuje odpovědnost poskytovatele služeb (providera) za obsah informací poskytovaných na internetu. Provider nebude podle návrhu zákona odpovědný za obsah webových stránek, nebude mít tedy povinnost jejich obsah aktivně monitorovat. Pokud se však dozví o protiprávní povaze obsahu stránek (rozsudek soudu), bude mít povinnost stránky odstranit, respektive znepřístupnit.

  • Zákon dále reguluje nevyžádanou elektronickou inzerci, spam, a povoluje pouze obchodní sdělení podle takzvaného systému opt-in, tedy pouze s výslovným souhlasem adresáta. Nevyžádaná sdělení návrh zákona zakazuje. Smyslem této úpravy je posílit ochranu soukromí občanů. Za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, spamu, navrhuje zákon sankci ve výši až 10 000 000 Kč ukládanou Úřadem na ochranu osobních údajů.

  • Návrh též přesněji vymezuje problematiku informačních povinností při nákupu zboží přes internet. Dodavateli se například ukládá povinnost elektronicky potvrdit přijetí objednávky, nově se stanoví i pravidla možnosti odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele například v případě nedostatečných informací ze strany dodavatele.

V rámci své legislativní činnosti Ministerstvo informatiky připravuje tyto nové právní předpisy :

MI ČR

Článek ze dne 19. září 2003 - pátek

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Aktuální články

Zálohování a obnova dat pro virtuální se...

Novicom představí svá řešení na 20. ročn...

itself investuje 50 milionů korun do mod...

Dopady eIDAS a GDPR nejen do veřejné spr...

Novicom opět na konferenci SecTec Securi...

Nové nástroje InterBase 2017 pro plný mo...

Barracuda Web Security Service v cloudu ...

GPS navigace Mio 5400 je mezi nejpopulár...

Efektivnější ochrana firemních sítí a e-...

Eplan a Rittal představují možnosti vývo...

Nová verze podnikové automatizační platf...

Efektivní výroba KOVONA SYSTEM s podporo...

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Pol...

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvol...

Snadná správa uživatelských práv v Micro...

WiFi router Turris Omnia na veletrhu CeB...

Profesionální displeje Panasonic se záru...

Chytré IT tendry na TSK Praha pro předem...

Soutěž ČRA IoT Hackathon hledá nejlepší ...

Akreditační partnerský program Veeam zje...