logo itpoint.cz

Ericsson, Nokia a Siemens spojují své síly na podporu služby push to talk v sítích GPRS a EDGE

Služba push to talk (stiskni a mluv) založená na technologii IP Multimedia Subsystem (IMS) spojuje řešení přímého volání s nejúspěšnějším celulárním systémem na světě

Služba push to talk (stiskni a mluv) založená na technologii IP Multimedia Subsystem (IMS) spojuje řešení přímého volání s nejúspěšnějším celulárním systémem na světě Společnosti Ericsson, Nokia a Siemens společně definují specifikace otevřeného standardu, který má urychlit rozšiřování služby push to talk v sítích GPRS. Push to talk je cenově výhodná, snadno použitelná přímá hlasová služba pro systémy založené na GPRS, která přitáhla zájem předních operátorů. Tato technologie používá možnosti řešení IP Multimedia Subsystem (IMS), jež bylo specifikováno organizací 3GPP pro propojování mobilních telefonů protokolem IP. První testy by měly být zahájeny ve druhém pololetí letošního roku. Specifikace vytvořené ve spolupráci těchto tří společností budou předloženy příslušným průmyslovým orgánům k vytvoření normy, jež zabrání technologické roztříštěnosti a vytvoří jednotný trh řešení push to talk přes GPRS se stejnou výhodností masového používání, která umožnila globální úspěch sítí GSM. Interoperabilní technologie, která bude výsledkem této práce, umožní používat mobilní telefony pro přímou komunikaci prostřednictvím nejrůznějších rádiových přístupových sítí. Společnosti Ericsson, Nokia a Siemens také zvou operátory mobilních sítí a další výrobce, aby s nimi spolupracovali na vytvoření otevřeného trhu s řešeními push to talk pro sítě GSM (GSM/GPRS/EDGE/WCDMA) a vyvíjeli produkty a služby založené na definovaném otevřeném standardu. “Společnost AT&T Wireless podporuje tuto společnou iniciativu. Naším cílem je propojovat naše zákazníky s lidmi a informacemi, o které jim nejvíc jde,” řekl Rod Nelson, technický ředitel společnosti AT&T Wireless. “Tato nová služba nabízí širokým řadám zájemců další způsob propojování a je příkladem toho, jak rozsah a flexibilita technologie sítí GSM/GPRS/EDGE vede k novým a cenově výhodným službám.” Spolupráci na této technologii podporuje i společnost Cingular Wireless, která testuje push to talk pro své zákazníky. “Stále hledáme nové služby jako právě push to talk, která umožní našim zákazníkům rychle a jednoduše navazovat spojení,” řekl Mike Dobbs, viceprezident společnosti Cingular pro produktový management. “Standardizovaný přístup výrobců umožní operátorům nejefektivněji nabídnout tuto službu co možná nejširšímu trhu.”

“Tato spolupráce zajistí, že řešení služby push to talk naváže na standardizované jádro IMS sítí třetí generace, které je plně připravené na budoucnost,” řekl Dr. Jan Uddenfeldt, senior viceprezident společnosti Ericsson pro technologii. “Toto řešení bude nutné integrovat jen jednou a jeho následná údržba bude snadná, což přinese operátorům značnou úsporu nákladů. Svědčí to o významu otevřených standardů, které Ericsson vždy silně prosazoval.” “Služba push to talk poskytuje celulárním operátorům zcela nový způsob propojování lidí,” řekl Dr. J.T. Bergqvist, výkonný viceprezident společnosti Nokia. “Je to atraktivní způsob okamžité hlasové komunikace, který doplňuje současné vytáčené hlasové služby. Okamžitý charakter komunikace prostřednictvím služby push to talk může oslovit jednotlivce i skupiny a dá se také použít pro zajištění přímé hlasové komunikace ve spojení s dalšími službami založenými na technologii IMS, například interaktivními hrami. Operátoři mobilních sítí GPRS a 3G, kteří dnes mají přes 800 miliónů zákazníků, mohou snadno implementovat službu push to talk s relativně nízkými dodatečnými investicemi do existujících sítí.” “Služby push to talk, které budou zavedeny na existujících sítích GPRS a budoucích sítích 3G, nabídnou velkou hodnotu pro pracovní i osobní využití a pomohou tak operátorům generovat další příjmy,” dodal Harry Strasser, technický ředitel a senior viceprezident společnosti Siemens Information and Communication Mobile pro úplná řešení. “Tyto aplikace umožní operátorům odlišit se od ostatních hráčů na stále konkurenčnějším trhu mobilních multimediálních služeb. Technologie IMS zajistí řízení založené na protokolu IP a hlavně umožní operátorům využít jejich silné stránky například v oblasti informací o poloze a přítomnosti k poskytování zcela nových zážitků.”

Push to talk:

Služba push to talk je forma obousměrné komunikace, která umožňuje uživatelům zapojit se do okamžité komunikace s jedním nebo více příjemci podobně, jako by používali vysílačku – stačí jednoduše stisknout příslušné tlačítko na mobilu. Příjemci takové komunikace automaticky slyší hlas volajícího, aniž by museli přijímat hovor. Jako příklad využití můžeme uvést například komunikaci mezi řidiči taxi a jejich dispečery. Spotřebitelé mohou službu push to talk využívat ke koordinaci rekreačních a společenských aktivit (například při komunikaci mezi členy rodiny nebo přáteli ve velkém lyžařském středisku nebo zábavním parku), což představuje ohromný tržní potenciál. Dřívější implementace služby push to talk na celulárních sítích byly založeny na proprietární technologii a fungovaly jen v omezeném rozsahu. Tím, že společnosti Ericsson, Nokia a Siemens začlení tuto funkčnost do GSM, nejúspěšnější bezdrátové technologie s více než 800 milióny uživatelů ve více než 190 zemích, pomohou otevřít trh a zajistit službám push to talk skutečně globální dosah.

IMS:

IP Multimedia System (IMS) je technologie standardizovaná organizací 3GPP. Klíčovým způsobem přidává do mobilní komunikace technologii protokolu IP. Přidává možnost poskytovat integrované hlasové a datové služby po síti založené na přepojování paketů IP. Do oblasti přepojování paketů přidává IMS dvě důležité možnosti – zaprvé možnost najít člověka pomocí protokolu SIP a zahájit spojení a zadruhé možnost integrovat nové ziskové služby jako push to talk. IMS nabízí vývojové prostředí, které je v souladu s běžně používanou technologií IP a tím odstraňuje překážky pro nezávislé vývojáře aplikací. Uvedení IMS s možností poskytování služeb představuje další krok ke společnému prostředí pro poskytování služeb. Místo zajišťování kompletní infrastruktury pro každou poskytovanou službu lze použít společnou infrastrukturu, což urychlí generování příjmů a sníží náklady na uvádění nových služeb.

 www.nokia.cz

Článek ze dne 21. února 2003 - pátek