logo itpoint.cz

Ernst Young vyhlašuje čtvrtý ročník mezinárodní soutěže Podnikatel roku v České republice

Organizátor soutěže Podnikatel roku, společnost Ernst & Young, vyhlásila 14. května 2003 konání jejího čtvrtého ročníku v České republice. Tato prestižní soutěž vznikla v USA a v současné době se koná ve více než 30 zemích světa - například v Kanadě, Velké Británii, Francii, Japonsku či Německu. V České republice uspořádala společnost Ernst & Young tuto soutěž poprvé v roce 2000.

Organizátor soutěže Podnikatel roku, společnost Ernst & Young, vyhlásila 14. května 2003 konání jejího čtvrtého ročníku v České republice. Tato prestižní soutěž vznikla v USA a v současné době se koná ve více než 30 zemích světa - například v Kanadě, Velké Británii, Francii, Japonsku či Německu. V České republice uspořádala společnost Ernst & Young tuto soutěž poprvé v roce 2000. Česká republika byla první zemí ze střední a východní Evropě, kde se tato soutěž uskutečnila.

Stejně jako do předchozích tří ročníků i do tohoto ročníku soutěže Podnikatel roku mohou být soutěžící nominováni spolupracovníky, obchodními partnery či přáteli. Do soutěže se mohou uchazeči o titul Podnikatel roku 2003 přihlásit samozřejmě i sami. Nominace budou přijímány do 15. července. Přihlašovaného podnikatele lze nominovat pomocí internetových stánek www.podnikatel-roku.cz, prostřednictvím e-mailu podnikatel-roku@cz.ey.com nebo na telefonním čísle 225 335 629.

Podle podmínek soutěže se mohou zúčastnit všichni podnikatelé, kteří aktivně působí ve vedení firmy, která existuje nejméně tři roky, v roce 2002 měla alespoň 20 zaměstnanců a jejímž jsou alespoň 10% vlastníkem. Jako hlavní kriterium se posuzuje růst obratu, zisku a počtu zaměstnanců v posledních třech letech. Dále se zvažuje udržitelnost růstu v delším časovém období a také se přihlíží k možným rizikovým faktorům jako například nadměrnému úvěrovému zatížení.

Proces výběru vítěze je dvoukolový. Z přihlášených účastníků soutěže jsou vybráni semifinalisté, kteří následně projdou osobními pohovory se zástupci vyhlašovatele. Po těchto pohovorech je porotě předložen užší výběr finalistů. Z nich porota, nezávislá na vyhlašovateli i na partnerech soutěže, vybírá vítěze. Přitom se řídí pouze mezinárodními pravidly, která zaručují mezinárodní srovnatelnost výsledků. Jméno držitele titulu Podnikatel roku 2003 bude oznámeno na slavnostním banketu v listopadu letošního roku.

Porota soutěže Podnikatel roku bude složena z významných osobností akademické, podnikatelské a finanční sféry.

Členy poroty jsou :

"Během tří uplynulých ročníků si soutěž Podnikatel roku získala v České republice stejně významné renomé, jaké má v zahraničí. Těší nás to nejen proto, že jsme organizátorem této soutěže, ale zejména proto, že vítězům i finalistům přináší soutěž uznání jejich práce. Před třemi lety jsme uvedli do České republiky soutěž a chtěli jsme napomoci, aby podnikatelé byli vnímáni a obecně uznáváni jako lidé, kteří jsou klíčoví pro ekonomický rozvoj České republiky. Zájem médií, odborné i široké veřejnosti o vítěze a finalisty předchozích třech ročníků nás utvrzuje v tom, že naše rozhodnutí pořádat soutěž Podnikatel roku v České republice bylo správné," řekl Dirk Kroonen vedoucí partner Ernst & Young Česká republika.

"Vítězství v soutěži bylo pro mne velkou poctou a zároveň motivací k dalším krokům směřujícím k úspěšnému rozvoji firmy. Zájem médií, který šel ruku v ruce se získáním titulu Podnikatel roku, mne velmi potěšil a bral jsem ho zároveň jako výzvu pro další práci. I nadále se držím svého manažerského stylu, který se vyznačuje třemi zásadami pro řízení: přímočarostí, jednoduchostí a poctivostí," řekl Kvido Štěpánek, držitel titulu Podnikatel roku 2002.

Letos v červnu se uskuteční třetí ročník celosvětového finále soutěže Podnikatel roku v Monte Carlu. Tohoto finále se zúčastní právě Kvido Štěpánek, držitel titulu Podnikatel roku 2002, který se bude spolu s nejlepšími podnikateli ostatních zemí ucházet o titul "World Entrepreneur of the Year".

Také letošní vítěz soutěže Podnikatel roku v České republice získává právo na účast na celosvětovém finále v roce 2004.


Vítězové tří ročníků soutěže Podnikatel roku v České republice

Kvido Štěpánek - Podnikatel roku 2002

Kvido Štěpánek je ředitelem společnosti Isolit-Bravo, spol. s r. o. Společnost je dodavatelem pro významné "hráče" na trhu domácích a kuchyňských spotřebičů (fritovací hrnce, mixery, rychlovarné konvice atd). Firma se dále zabývá výrobou dílců z termoplastů a termosetů například pro automobilový průmysl a kuchyňské a jiné přístroje. Další významnou aktivitou firmy je výroba forem na vstřikování plastů a nástrojů na zpracování plechů. Isolit-Bravo má přibližně 480 zaměstnanců, roční obrat se pohybuje kolem 32 mil. EUR (přibližně 70 % činí export do západní Evropy). Kvido Štěpánek začal podnikat v roce 1993 po privatizaci tehdejšího státního podniku, kterého byl od poloviny roku 1990 ředitelem. Mezi hlavní zákazníky společnosti Isolit-Bravo v oboru kuchyňských přístrojů patří například firma Philips. Plastové výlisky odebírají především firmy IKEA a Automotive Lighting. Více než poloviční podíl celkových tržeb připadá na výrobu kuchyňských přístrojů.

Zdeněk Jandejsek - Podnikatel roku 2001

Zdeněk Jandejsek, je předsedou představenstva a ředitelem společnosti Rabbit Trhový Štěpánov, která se zabývá výrobou a zpracováním králičího masa, drůbežího masa a uzenin. Ve svém oboru si společnost Rabbit získala významné postavení nejen na českém trhu, ale pronikla i na zahraniční trhy, jako Švýcarsko, Německo, Belgie, Nizozemí, Itálie, Francie a Polsko. Základním rysem podnikání firmy Rabbit je velká opatrnost, co se týče zadluženosti. Důraz je také kladen na maximální využívání výrobních prostředků.

Kateřina Forstingerová - Podnikatelka roku 2000

Kateřina Forstingerová, stojí v čele společnosti Moravia IT, a. s., která se zabývá překlady a lokalizací počítačových programů mezinárodních softwarových a počítačových společností. Mezi klienty společnosti patří renomované zahraniční firmy jako Microsoft, Oracle, Novell, Hewlett-Packard, Lotus Develop. Corp., Sun Microsystems, Compaq, Xerox a další. Moravia IT je podepsána pod českými verzemi Windows, Office, CorelDraw i mnoha jiných počítačových programů a zpracovává lokalizace do dalších 20 jazyků. Moravia IT má kromě brněnského sídla má další tři pobočky v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Základem úspěchu společnosti Moravia IT je důraz na kvalitu, specializace a využívání nových technologií.

Ernst & Young

Článek ze dne 15. května 2003 - čtvrtek