logo itpoint.cz

Eurotel má nového výkonného ředitele

Paul Long, který dosud vedl divizi strategie, se stal novým výkonným ředitelem zodpovědným za provoz společnosti. Ve společnosti bude nyní odpovídat za divizi IT a divizi vývoje a integrace systému, dále za úsek kvality, řízení klíčových projektů a bezpečnosti a také za oddělení strategie.

Paul Long, dosavadní výkonný ředitel pro strategický rozvoj společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., se stal novým výkonným ředitelem odpovědným za provoz společnosti (Chief Operating Officer). V Eurotelu bude odpovídat za divizi IT a divizi vývoje a integrace systému, dále za úsek kvality, řízení klíčových projektů a bezpečnosti a také za oddělení strategie.

Dosud Paul Long vedl v Eurotelu divizi strategie. Před příchodem do této společnosti před dvěma lety působil v pozici viceprezidenta marketingu pro sítě 3. generace u britské firmy BT Cellnet (dnes operátor O2). Byl zodpovědný za celkový marketing sítě 3G, vývoj aplikací, účtování, marketingová hlediska plánování pokrytí a rozvoj strategické spolupráce s dodavateli 3G terminálů.

Dále pracoval jako obchodní manažer během spouštění provozu u italského mobilního operátora Blu a ve stejné pozici také u operátora Telfort v Nizozemí. Dřívější pracovní zkušenosti z oblasti marketingu, rozvoje produktů a cenového plánování získal u telekomunikační společnosti British Telecom.

 www.eurotel.cz

Článek ze dne 17. ledna 2003 - pátek