logo itpoint.cz

Eurotel vyjasňuje nepřesnosti v diskusi o propojovacích poplatcích

Jednotliví operátoři nesmějí maximální cenu propojovacích poplatků stanovenou regulátorem překročit, mohou ale stanovit poplatky nižší, než jsou propočítané náklady. Takové rozhodnutí záleží na jejich volbě a odráží se v jejich finančních výkonech a individuálních ukazatelích výkonnosti. Eurotel je přesvědčen, že regulační prostředí je v této oblasti řízeno dobře a s rozvahou. Trh si zaslouží, aby se dozvěděl fakta a hlavní úvahy spojené s tématem propojovacích poplatků, pouze titulky v novinách nestačí.

V uplynulých týdnech sdělovací prostředky informovaly o snaze Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) přimět Český telekomunikační úřad (ČTÚ) k vydání rozhodnutí, kterým by došlo ke snížení poplatků za ukončování telefonních hovorů v mobilních sítích ("propojovací poplatky") ze současných 3,66 Kč na výrazně nižší částky.

ČTÚ svým stanoviskem potvrdil, že soustavně monitoruje vývoj v České republice jakož i v jiných zemích a nevidí žádný důvod k další regulaci. "Poplatky v České republice jsou již nyní na nejnižší úrovni v Evropě, hned za Rumunskem," říká Terrence Valeski, generální ředitel společnosti Eurotel. "Za posledních 24 měsíců regulátor tyto poplatky prudce snížil pod úroveň běžných cen a podle našeho názoru je stávající vzorec pro výpočet nákladů v souladu s platnými právními předpisy."

Vzhledem k tomu, že vyvolaná diskuse předpokládá od veřejnosti a médií určitou znalost složité problematiky, rozhodla se společnost Eurotel Praha, spol. s r.o. vydat toto stanovisko k otázce propojovacích poplatků do mobilních sítí v České republice, které, jak jsme již řekli, patří k nejnižším v Evropě.

Propojovací poplatky si platí operátoři mezi sebou na tom principu, že je platí té síti, která ukončuje volání započaté v jiné síti. Operátor, který daný hovor ukončuje, musí proto mít vytvořenou síť dávno před tím, než je nějaký hovor přesměrován na jeho síť k ukončení. Jinými slovy, je potřeba velkých kapitálových investic ještě před tím, než se může uskutečnit jeden hovor.

Stávající právní úprava platná v České republice, tj. Zákon o telekomunikacích a Zákon o cenách, poskytuje základ pro stanovování výše propojovacích poplatků na základě oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, resp. návratnosti vloženého kapitálu.

Daný princip pro tvorbu cen zůstane i po přijetí nového zákona o elektronických komunikacích, který převezme principy evropských směrnic, stanovující nový telekomunikační rámec. To znamená, že veškeré náklady, které daný operátor má s vybudováním sítě, je oprávněn získat zpět spolu s přiměřeným ziskem i prostřednictvím propojovacích poplatků. Vzhledem k tomu, že velká část investic je fixních, tak se náklady na ukončení jednoho hovoru snižují s celkovým počtem zákazníků, kterým se volá.

Cenové rozhodnutí ČTÚ z roku 2001 (č. 9/PROP/2001) o propojovacích poplatcích pro mobilní operátory stanovilo vzorec pro výpočet ceny propojovacího poplatku a současně stanovilo maximální cenu propojovacího poplatku na částku 3,66 Kč vycházející z údajů o nákladech a provolaných minutách za rok 2000, což představovalo jednorázový pokles o více jak 50% oproti do té doby obvyklé tržní ceně.

Při použití vzorce stanoveného v cenovém rozhodnutí a způsobem schváleným ČTÚ společnosti Eurotel vyšla při použití dat z roku 2001 cena propojovacího poplatku ve výši 3,90 Kč a za dat za rok 2002 pak ve výši 3,96 Kč, což je nad maximální sazbou stanovenou ČTÚ. Očekáváme, že použitím vstupů za rok 2003 se vypočítaná cena dále zvýší za hranici 3,96 Kč. Především pro to, že celkový počet hovorů se díky konkurenčnímu prostředí a nasycenému trhu nezvyšuje, ale odpisy již realizovaných investic, jakož i potřeba nových investic drží náklady na stejné úrovni.

V případě, že by společnost Eurotel mohla do těchto nákladů zahrnout i náklady na prodej dotovaných telefonů (jak je tomu v jiných zemích, např. v Rakousku), překročily by propojovací poplatky za rok 2002 hranici 4,80 Kč.

Jednotliví operátoři nesmějí maximální cenu propojovacích poplatků stanovenou regulátorem překročit, mohou ale stanovit poplatky nižší, než jsou propočítané náklady. Takové rozhodnutí záleží na jejich volbě a odráží se v jejich finančních výkonech a individuálních ukazatelích výkonnosti. Společnost Eurotel je přesvědčena, že regulační prostředí je v této oblasti řízeno dobře a s rozvahou. Trh si zaslouží, aby se dozvěděl fakta a hlavní úvahy spojené s tématem propojovacích poplatků, pouze titulky v novinách nestačí.

Eurotel

Článek ze dne 18. června 2003 - středa