logo itpoint.cz

Evropská komise stanovila novou definici středních, malých a minipodniků

Evropská komise stanovila novou definici pojmů střední podniky, malé podniky a mikropodniky, která bude od 1. ledna 2005 sloužit k identifikaci podniků pro účely podpor a úlev poskytovaných na evropské i národní úrovni. Komise zachovala stropy počtu zaměstnanců, zvýšila však limit obratu nebo platební bilance podniků.

Evropská komise stanovila novou definici pojmů střední podniky, malé podniky a mikropodniky, která bude od 1. ledna 2005 sloužit k identifikaci podniků pro účely podpor a úlev poskytovaných na evropské i národní úrovni. Komise zachovala stropy počtu zaměstnanců, zvýšila však limit obratu nebo platební bilance podniků.

Novou definici bude třeba zapracovat do všech právních aktů, které operují s těmito pojmy, a to na evropské i národní úrovni, včetně vstupujících zemí jako je Česká republika. Právě proto nechává EK prostor do konce příštího roku, aby přechod na nová kritéria byl hladký.

Podle komisaře Erkkiho Likkanena umožní nová definice zařadit do zmíněných kategorií mnohem více podniků, které se tak budou moci ucházet o různé formy podpor a úlev a budou se na ně vztahovat jednodušší administrativní předpisy.

Malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Jsou klíčové pro podnikatelského ducha a pro inovaci v EU a tudíž pro konkurenceschopnost Evropy. Správná definice usnadní řešení specifických problémů souvisejících s jejich malými rozměry, řekl komisař.

Malé a střední podniky by měly mít nárok na zvýhodněné zacházení při získávání rizikového kapitálu, ale také peněz z regionálních fondů EU a prostředků na inovaci, spolupráci s vědeckými středisky a s univerzitami.

Do počtu zaměstnanců malých a středních podniků se nepočítají učni či studenti, aby se nebránilo výchově nové generace. Započítávány nejsou ani matky na mateřské dovolené, aby se tyto podniky nezdráhaly přijímat mladé ženy.

ČTK

Článek ze dne 13. května 2003 - úterý