logo itpoint.cz

Evropské podniky projevují stále větší zájem o mobilní elektronickou poštu

V rámci průzkumu byly dotázány tisíce malých, středních a velkých podniků v Evropě, které poskytují zaměstnancům mobilní telefony a které mají mobilní pracovníky. Evropský podnikový trh má pro poskytovatele mobilních telefonů, mobilní operátory, vývojáře a prodejce aplikačních programů miliardovou hodnotu a odhady ukazují, že podnikoví uživatelé vytvářejí operátorům 50 % výnosů, přičemž jejich uživatelská základna tvoří přibližně 20 % všech držitelů mobilních telefonů.

Průzkum společnosti Nokia ukazuje, že používání mobilní elektronické pošty v podnicích, které již používají mobilní telefony, vzroste v příštích 18 měsících o 35 %, protože se podniky snaží maximálně využít konkurenční výhody, kterou představuje neustále mobilnější pracovní síla.

V rámci průzkumu byly dotázány tisíce malých, středních a velkých podniků v Evropě, které poskytují zaměstnancům mobilní telefony a které mají mobilní pracovníky. Evropský podnikový trh má pro poskytovatele mobilních telefonů, mobilní operátory, vývojáře a prodejce aplikačních programů miliardovou hodnotu a odhady ukazují, že podnikoví uživatelé vytvářejí operátorům 50 % výnosů, přičemž jejich uživatelská základna tvoří přibližně 20 % všech držitelů mobilních telefonů (zdroj: Strategy Analytics, 2002).

Výsledky průzkumu ukazují, že 39 % těchto společností má v plánu do 18 měsíců poskytnout terénním pracovníkům přístup k elektronické poště prostřednictvím mobilního telefonu. Devatenáct procent dotazovaných podniků odpovědělo, že z mobilních koncových zařízení budou kromě mobilního přístupu k elektronické poště poskytovat přístup také k firemním informačním systémům, jako jsou firemní databáze a podnikové sítě, což představuje nárůst o 202 %.

Největší nárůst ve využívání zaznamenají odvětví distribuce, veřejných služeb, výroby, finančních a profesionálních služeb, přičemž se očekává, že k největšímu rozšíření mobilní elektronické pošty mezi společnostmi poskytujícími mobilní telefony v příštích 18 měsících dojde v odvětví veřejných služeb a zpracování a distribuce zemědělských výrobků a v hotelích, restauracích a pohostinství.

V každém odvětví budou hlavními uživateli pracovníci z oblasti služeb zákazníkům, prodeje, informačních technologií, logistiky, zákaznických účtů a vyššího vedení, přičemž mobilní přístup k elektronické poště se chystá poskytovat minimálně 40 % společností, které mají pracovníky na těchto postech.

"Pro většinu podniků jsou mobilní telefony již nyní životně důležitým nástrojem. Třicet pět procent dotazovaných společností odpovědělo, že více než polovina jejich zaměstnanců tráví více než osm hodin týdně mimo kancelář. Jelikož stále více pracovníků tráví svůj pracovní čas mimo kancelář, stává se schopnost odvádět více práce za pochodu základním požadavkem produktivity a zdrojem konkurenčních výhod," říká senior viceprezident divize Business Applications společnosti Nokia Mobile Phones Niklas Savander.

"Mobilní elektronická pošta je logicky první datovou službou pro podnikové uživatele a pro většinu firem bude i první aplikací, k níž zaměstnanci potřebují mít přístup, když se nacházejí mimo kancelář. Díky širokému sortimentu obchodních terminálů a platforem společnosti Nokia mají firmy k dispozici nákladově efektivní způsob zajištění vzdáleného přístupu k podnikovým zdrojům."

Skutečnost, že podniky budou moci využít všech předností mobility, představuje novou vlnu v oblasti obchodní komunikace a bude pro společnost Nokia znamenat velkou příležitost. Jestliže podniky začlení mobilní technologie do své infrastruktury, dosáhnou značného růstu produktivity a efektivity práce. K řešení této problematiky vytvořila společnost Nokia novou obchodní skupinu Nokia Enterprise Solutions. Tato skupina bude poskytovat rozmanitý sortiment mobilních telefonů a také řešení bezpečnosti a mobilní konektivity vytvořená konkrétně na uspokojování potřeb podniků.

"Spojení kvalitních obchodně zaměřených mobilních terminálů, proslulé otevřenosti a interoperability, rozsáhlé vývojářské podpory, perspektivní bezpečnostní technologie a vyvíjejícího se vyhrazeného obchodního kanálu znamená, že společnost Nokia má ideální předpoklady pro to, aby se stala předním hráčem na trhu podnikové mobility," prohlásil Niklas Savander.

Pro více informací na téma Nokia pro podniky viz stránka www.nokia.com/business.

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí veškeré statistické údaje uvedené v této tiskové zprávě z materiálu "The Dawn of Mobile Enterprise" (Úsvit mobilních podniků) sestaveného společností NOP Business.

Nokia

Článek ze dne 18. září 2003 - čtvrtek