logo itpoint.cz

Evropským dnem širokopásmových služeb bude 28. říjen

Česká asociace kompetitivních komunikací nyní znovu vyzývá všechny, kterým leží na srdci další rozvoj širokopásmových komunikací v České republice (především rychlý přístup k Internetu), aby v maximální míře nejen přispěli k důležité práci na přípravě klíčových právních předpisů - především zákona o elektronických komunikacích, ale též zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, včetně digitálního vysílání, ale aby tento příspěvek formálně stvrdili účastí na 3. Mezinárodním dni širokopásmových služeb, který proběhne 28. října 2003.

V projevu na výroční konferenci Evropské asociace kompetitivních telekomunikací, která se konala v polovině prosince loňského roku v Bruselu, člen Komise Evropských společenství odpovědný za informační společnost Erkki Liikanen vyzval, aby Evropa společně oslavila Den širokopásmových služeb. Členské země Evropské unie si již koncem roku 1999 naordinovaly všeobecnou dostupnost Internetu pro nejširší veřejnost, v rámci své iniciativy eEurope. Když loni došlo na tuto koncepci aktualizovaly, na program se už dostalo budování tzv. broadbandu, neboli širokopásmových služeb (byť nepříliš správně redukovaných na vysokorychlostní připojení k Internetu). Proto také výsledná koncepce eEurope 2005, kterou EU přijala v polovině loňského roku, klade tak velký důraz právě na dostupnost, cenovou přijatelnost a bezpečnost širokopásmových služeb. Té by mělo být dosaženo nejpozději do roku 2005 - a od každé členské země se očekává, že bude mít vlastní národní strategii, jak tohoto cíle dosáhnout. Dosud svou národní strategii zveřejnily čtyři členské státy EU - Británie, Francie, Irsko a Portugalsko. Tyto země odstartovaly pilotní projekty v podpoře některých druhů obsahu, převážně prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Fracnouzi se (což není vůbec nic překvapujícího) zaměřují hlavně na kulturní obsah.

Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK), která se transformovala ve sdružení provozovatelů elektronických komunikačních sítí a poskytovatelů širokopásmových elektronických komunikačních služeb v České republice, se plně k výzvě Evropského komisaře Liikanena přihlásila, což již osobním dopisem prezidentovi ČAKK ocenil generální ředitel generálního ředitelství pro Informační společnost Evropské komise Fabio Colasanti.

ČAKK nyní znovu vyzývá všechny, kterým leží na srdci další rozvoj širokopásmových komunikací v České republice (především rychlý přístup k Internetu), aby v maximální míře nejen přispěli k důležité práci na přípravě klíčových právních předpisů - především zákona o elektronických komunikacích, ale též zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, včetně digitálního vysílání, ale aby tento příspěvek formálně stvrdili účastí na 3. Mezinárodním dni širokopásmových služeb, který proběhne 28. října 2003 (první dva proběhly 28. ledna a 15. července). Jde především o možné projekty při podpoře některých druhů obsahu širokopásmových služeb prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru - tj. provázání aktivit soukromých poskytovatelů širokopásmových služeb s různými státem podporovanými či přímo subvencovanými programy sociálních, zdravotních, vzdělávacích a jiných důležitých služeb.

"ČAKK a její členové mnohokrát deklarovali, že chtějí a jsou připraveni ke splnění tohoto grandiózního úkolu maximální měrou přispět," uvedl prezident ČAKK Zdeněk Vaníček a prohlásil, že "čím dříve pochopíme, že širokopásmové komunikace už dávno nejsou jen telefonováním, ale něčím kvalitativně a zásadně zcela novým, tím lépe pro celou českou společnost".

ČAKK vyzývá odbornou veřejnost a všechny odborné asociace, které se zabývají širokopásmovými službami, aby - po vzoru členských zemí Evropské unie - na státní správě žádala vypracovaní jednotné a přímočaré koncepce rozvoje "broadbandu" v České republice, neboť tím aktivně přispěje k naplnění lisabonské strategie. "Nemůžeme totiž na jedné straně hovořit o rozvoji širokopásmových služeb a na druhé straně na ně uvalovat další břímě v podobě zvyšovaní daní a tím tyto služby zdražovat," dodal Vaníček.

ČAKK

Článek ze dne 11. září 2003 - čtvrtek