logo itpoint.cz

eWatch od Českého Telecomu

Ke službě pronajatých okruhů připravil Telecom jako nadstavbu a konkurenční výhodu pro své zákazníky systém pro on-line sledování stavu sítě těchto okruhů

Především pro zákazníky v oblasti poskytování služeb na pronajatých okruzích je určena nová služba eWatch, kterou nabízí divize WSG Českého Telecomu. Jde o doplňkovou službu ve formě webové aplikace, jejímž smyslem je zprostředkování detailních informací o službách poskytovaných konkrétnímu zákazníkovi s důrazem na informace o aktuálním stavu.

Uživatel aplikace dostává 4 základní typy informací, které jsou sbírány z několika databázových systémů. Zásadní je vazba na trouble-ticketingový systém, z něhož jsou zobrazovány informace o poruchách. Tento systém umožňuje také provázání s obchodní databází zprostředkující aktuální data pro identifikaci jednotlivých služeb/okruhů (typ služby, koncové body, přenosová rychlost, apod.). Vazba na archivní databázi umožňuje získávat data o plnění parametrů SLA a detailní historii poruch na okruzích. Informace jsou zprostředkovávány tzv. portlety, které se dělí do několika kategorií - aktuální seznam služeb, služby v poruše, plánované výluky či reporty. Každá z těchto kategorií je doplněna o vyhledávací rozhraní s možností zadání různých kritérií pro stanovení požadovaného seznamu služeb a nedílným doplňkem je i aktuální kontakt na příslušný Help Desk.

Podobně koncipovaná přidaná hodnota často odlišuje služby na srovnatelné úrovni a stává se zpravidla "jazýčkem na vahách" při rozhodování zákazníků jakého dodavatele zvolit. Na druhé straně eWatch umožní Českému Telecomu ušetřit čas i náklady vynaložené na komunikaci zákazníka s Help Deskem a současně zvýšit úsilí na odstraňování poruchových stavů. Do poloviny roku 2003 by měla aplikace poskytovat informace i o datových a IP službách. eWatch a další služby - jako například UserView nebo Partitioning - jsou také plně připraveny pro umístění ve společném prezentačním prostředí - Portálu Českého Telecomu.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 13. února 2003 - čtvrtek